Views
9 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina społecznościowych pomogła wielu osobom w zdobyciu sławy czy zrobieniu kariery. Ważną umiejętnością związaną z prezentowaniem siebie jest asertywność, czyli zdolność wyrażania własnych uczuć i opinii w sposób otwarty, a zarazem sza- nujący uczucia i poglądy innych osób. Nie ze wszystkimi opiniami czy zachowaniami innych musimy się zgadzać. Przedstawianie swoich racji w sposób nie raniący innych pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku. ZAPAMIĘTAJ O tym, jacy jesteśmy, decydują cechy odziedziczone po przodkach i środowisko, w którym żyjemy. Najważniejsze elementy osobowości to: emocje, uzdolnienia, temperament, potrzeby. Komunikacja jest jedną z ważniejszych umiejętności pozwalających nam dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Jeśli chcemy skutecznie przekazać informację, powinniśmy stosować zarówno przekaz werbalny, jak i niewerbalny. Autoprezentacja, czyli umiejętność przedstawienia siebie i swoich poglądów, odgrywa w dzisiejszym świecie bardzo ważną rolę. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu autoprezentacji w mediach internetowych wielu osobom udało się odnieść sukces. W kontaktach z innymi warto być asertywnym, czyli otwarcie wyrażać swoje opinie, ale szanować także opinie i uczucia rozmówców. PYTANIA I POLECENIA 1. Wskaż zachowanie, które można określić jako asertywne. Uzasadnij odpowiedź. A. Agnieszka odrzuciła propozycję spotkania z Andrzejem, twierdząc, że ma ciekawsze propozycje spędzenia dzisiejszego popołudnia. B. Krzysztof nie pozwolił Andrzejowi wejść do klasy, bo chciał z nim porozmawiać o wczorajszym meczu piłkarskim. C. Andrzej nie pomógł Monice w ściąganiu w czasie pracy klasowej, ponieważ nie chciał się czuć przez nią wykorzystywany i uczestniczyć w czymś, co jest niezgodne z ogólnie przyjętymi normami. 2. W odbiorze przesłanej informacji szczególnie ważne jest odróżnienie opinii od faktów. Przeczytaj podane niżej definicje i wskaż, które z zamieszczonych komunikatów są opiniami, a które – faktami. Opinia – pogląd lub zdanie wyrażone na jakiś temat. Fakt – zdarzenie lub zjawisko, które zachodzi w rzeczywistości. A. Kadencja prezydenta RP trwa pięć lat. B. Wojtek kupił nowy i bardzo dobrze wyposażony komputer. C. Kodeks karny powinien zostać zmieniony. D. Pociąg do Warszawy odjedzie z opóźnieniem 10 minut. E. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. 10

1. Człowiekiem jestem... 3. Po zapoznaniu się z wykresem określ, które z podanych niżej zdań są prawdziwe, a które – fałszywe. Czy zarejestrował/zarejestrowała się Pan/Pani w jakimś portalu społecznościowym, np. Facebook, Nasza-klasa, Google+, GoldenLine lub podobnym? 47% 21% 62% 62% 58% 59% 60% 62% 30% 32% 33% 33% 36% 39% 66% 67% 61% 42% 43% 41% III 2008 VI 2009 IV 2010 V/VII 2011 V 2012 V 2013 IV 2014 V 2015 V 2016 IV 2017 Odpowiedzi twierdzące: użytkowników internetu ogółu dorosłych Źródło: Korzystanie z internetu, komunikat z badań CBOS, Warszawa, kwiecień 2017 A. Od 2008 do 2017 r. liczba osób rejestrujących się w portalach internetowych stale rosła. B. W 2017 r. większość zarejestrowanych w portalach internetowych stanowiły osoby poniżej 18 roku życia. C. Liczba dorosłych zarejestrowanych w portalach społecznościowych w latach 2012–2016 wykazywała tendencje rosnącą. D. Od 2009 r. ponad połowa Polaków korzysta z internetu. E. W ostatnim czasie spadła liczba osób rejestrujących się do portali społecznościowych. 4. Dopasuj zamieszczone niżej opisy komunikatów niewerbalnych do zdjęć. zamknięcie i niechęć do podtrzymywania kontaktu otwartość dominacja bliskość, zaufanie A B C D 11

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości