Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

2 Człowiek jako istota

2 Człowiek jako istota społeczna ●●Wymień kilka cech, które odróżniają człowieka od zwierząt. Potrzeby człowieka Potrzeba to uświadomiony brak czegoś. Naturalna jest chęć jej zaspokojenia, czyli powrotu do stanu równowagi. Potrzeby są przyczyną aktywności człowieka. Chęć ich zaspokojenia przyczynia się do realizacji naszych marzeń, a nawet skutkuje wielkimi odkryciami i wynalazkami, lecz jednocześnie to właśnie potrzeby są powodem konfliktów i wojen. Każdy z nas ma różnego rodzaju potrzeby. Ich spełnienie daje człowiekowi poczucie szczęścia i jest źródłem radości. Niemożność ich realizacji może wywoływać smutek i przygnębienie, a także być powodem złości i agresji. Każdy ma prawo dążyć do realizacji swoich celów, ale powinien respektować prawa i godność innych. W zaspakajaniu potrzeb człowiek kieruje się określoną kolejnością: najpierw potrzeby pierwotne, których zaspokojenie decyduje o przetrwaniu, a później potrzeby wtórne, wyższe – związane z rozwojem społecznym i indywidualnym. Dlaczego jesteśmy istotami społecznymi? Prawdopodobnie dlatego, że nasze życie w dużym stopniu jest zależne od innych ludzi. Od momentu narodzin nie jesteśmy w stanie funkcjonować od razu jako samo- POTRZEBY pierwotne potrzeby niższego rzędu, związane z przetrwaniem wtórne potrzeby wyższego rzędu, związane z rozwojem potrzeby biologiczne (np. sen, picie, jedzenie, oddychanie) ich zaspokojenie jest niezbędne do realizacji potrzeb wtórnych potrzeby psychiczne (np. poczucie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji) kształtują się pod wpływem otoczenia, zmieniają się z upływem czasu potrzeby społeczne (np. kontakt, przynależność do grupy, uznanie, działanie na rzecz innych) kształtują się w zależności od wieku osoby i określają jej pozycję w społeczeństwie 12 ? Dlaczego potrzeby przynależności i uznania zalicza się do potrzeb wtórnych?

2. Człowiek jako istota społeczna Zaspokojenie większości potrzeb wymaga współdziałania z innymi. W ten sposób potrzeby przyczyniają się do uspołecznienia człowieka. ? Wymień potrzeby, których zaspokojenie nie wymaga współdziałania z innymi. dzielne istoty. Opiekują się nami rodzice, którzy zapewniają nam zarówno zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, poczucie bezpieczeństwa, jak i zaspokojenie potrzeb wyższych. Rodzina, grupy rówieśnicze oraz instytucje uczą nas, jak poruszać się w labiryncie życia społecznego. Umiejętności społeczne człowieka wynikają z naśladowania i uczenia się określonych zachowań. Proces ten jest nazywany socjalizacją. Trwa on praktycznie przez całe życie człowieka. Począwszy od pierwszych lat życia, przez przedszkole, szkołę i pracę, na każdym etapie zdobywamy nowe umiejętności społeczne, takie jak: współpraca w grupie, słuchanie i rozumienie innych, umiejętność dyskutowania i wyrażania własnego zdania. Z czasem, jako dorośli ludzie, zdobywamy możliwość udziału w życiu społecznym i obywatelskim, np. przez uczestnictwo w wyborach. WARTO WIEDZIEĆ Znanych jest ponad 50 przypadków dorastania ludzi poza społeczeństwem. Dzieci wychowywane w skrajnej izolacji nie nabywały umiejętności potrzebnych do życia wśród innych. Można przytoczyć przypadek dziewczynki z Indii, którą opiekowały się wilki. Kiedy dziewczynka została odnaleziona przez ludzi, zachowywała się jak zwierzęta. Nie potrafiła porozumiewać się z ludźmi, poruszała się na czterech „łapach”, piła i jadła bez posługiwania się rękami. O sytuacjach, gdy zwierzęta opiekują się dziećmi, opowiadają także mity i legendy, np. założyciela Rzymu – Romulusa – i jego brata Remusa miała wykarmić wilczyca. ? Wymień kilka umiejętności, jakie mogłyby nabyć osoby wychowujące się w świecie bez innych ludzi. 13

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości