Views
4 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina ? Jakie rodzaje zbiorowości przedstawiają zdjęcia? 18 Od jakości funkcjonowania najmniejszych zbiorowości zależy działanie społeczności, a to one stanowią fundamenty, na których jest budowane społeczeństwo i państwo. Większość zbiorowości tworzy grupy społeczne, które wzajemnie się przenikają, budując trwałe relacje między osobami, które do nich należą. Rodzaje grup społecznych Od najmłodszych lat żyjemy w różnego rodzaju grupach społecznych: w rodzinie, grupie rówieśniczej, wśród przyjaciół, w szkole. Przynależność do niektórych z nich jest niezależna od naszej woli, np. nie wybieramy sobie rodziny. Liczba grup społecznych, w których uczestniczymy, zwiększa się w miarę, jak dorastamy. W grupach uczymy się najważniejszych zachowań. To one w największym stopniu kształtują nasze postawy i stosunek do innych. Sprzyjają temu więzi, które tworzą się między członkami grupy. Mogą między nimi istnieć bardzo bliskie relacje i bezpośrednie kontakty (np. w rodzinie czy wśród przyjaciół), ale może się zdarzyć, że niektórzy członkowie grupy nigdy się nie poznają (taką grupą jest np. partia polityczna). Grupy społeczne można podzielić według różnych kryteriów.

3. Zbiorowości i grupy społeczne KLASYFIKACJA GRUP SPOŁECZNYCH ze względu na jakość kontaktów pierwotne między ich członkami istnieją silne więzi osobiste i bezpośrednie kontakty (np. rodzina, przyjaciele, sąsiedzi) wtórne między ich członkami istnieją więzi wynikające z realizacji wspólnych zadań i interesów (np. członkowie partii politycznej, pracownicy jednej firmy) ze względu na wielkość małe w grupach tego typu istnieją silne więzi emocjonalne oparte na poczuciu wspólnoty, członkowie najczęściej znają się osobiście, często kontaktują się i przez to nawiązują bezpośrednie relacje (np. rodzina, grupa przyjaciół, drużyna harcerska) duże wyróżnia je duża liczba członków, między którymi nie ma bezpośrednich kontaktów, lecz łączą ich podobne wartości lub cele (np. członkowie partii politycznej lub związku zawodowego, uczniowie szkoły) ze względu na rodzaj członkostwa formalne występują w nich ściśle określone zasady postępowania, natomiast osoby je tworzące są połączone więzią formalną przez spisanie listy uczestników, posiadanie legitymacji czy rejestrację (np. uczniowie szkoły, członkowie partii politycznej, wojsko) nieformalne oparte są na wspólnych wartościach, silnych więziach osobistych i emocjonalnych, ich uczestnicy nie są nigdzie formalnie zarejestrowani (np. grupa koleżeńska lub przyjacielska, osoby należące do subkultury) 19