Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina Subkultura (podkultura) – grupa społeczna, która wytworzyła normy kulturowe różniące się od powszechnie uznawanych. Każda grupa wytwarza normy, czyli zasady obowiązujące jej członków. Normy grupowe określają granice, w jakich zachowania są akceptowane. Każdy członek grupy musi liczyć się z tym, że łamiąc reguły, zostanie ukarany lub usunięty z grupy. Normy mogą zostać przekroczone na dwa sposoby: ktoś może być nadgorliwy i respektować reguły aż do przesady, ktoś inny – zupełnie ich nie przestrzegać. Te dwie skrajne postawy mogą stać się przyczyną nieporozumień i konfliktów w grupie. Norma grupowa – względnie trwały, przyjęty w danej grupie sposób zachowania jednostki w danej sytuacji, zależny od zajmowanej przez nią pozycji społecznej i odgrywanej przez nią roli. Powstawanie i rozwiązywanie konfliktów Wśród powodów powstawania konfliktów wymienia się najczęściej: niezgodność celów, poglądów lub interesów. Konflikty są zjawiskiem naturalnym, wpisanym w ludzką naturę. Zupełne ich wyeliminowanie nie jest możliwe, ale nie muszą one być niszczące. W pewnych sytuacjach konflikty mogą nawet odgrywać pozytywną rolę – przyczyniają się do powstania nowych pomysłów, podejmowania inicjatyw i działań. Jeśli konflikt dotyczy dwóch osób – mówimy o konflikcie interpersonalnym. Mogą też występować konflikty między grupami, np. między zwolennikami dwóch drużyn piłkarskich lub między związkami zawodowymi a kierownictwem firmy lub przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach mówimy o konfliktach społecznych. Są także konflikty między narodami lub państwami, np. wojny izraelsko -arabskie lub spór między Indiami a Pakistanem o Kaszmir. W takich sytuacjach mówimy o konfliktach międzynarodowych. POWSTAWANIE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU Powstanie sprzeczności (Chcę iść do kina, a nie na basen!) Uświadomienie sobie sprzeczności (Dlaczego on chce iść na basen, a nie do kina?) Dążenie do rozwiązania (Co zrobić w tej sytuacji?) walka każda ze stron za wszelką cenę chce postawić na swoim zawieszenie broni strony postanawiają odsunąć rozstrzygnięcie w czasie, co może zapoczątkować rozmowy kompromis strony wspólnie wypracowują rozwiązanie, każda z nich rezygnuje z części swoich żądań i godzi się na część żądań drugiej strony 20

3. Zbiorowości i grupy społeczne WARTO WIEDZIEĆ W 1969 r. między Salwadorem a Hondurasem wybuchła tzw. wojna futbolowa. Jej bezpośrednim powodem był mecz piłkarski w eliminacjach do mistrzostw świata, chociaż stosunki między tymi państwami już wcześniej były napięte. W atmosferze wzajemnej nienawiści, podsycanej przez media, sportowa porażka reprezentacji Hondurasu stała się bezpośrednią przyczyną wybuchu walk zbrojnych, które toczyły się z przerwami przez wiele lat. ? Jak myślisz, czy można uniknąć takich konfliktów jak wojna futbolowa? Uzasadnij swoją opinię. Jest kilka sposobów dochodzenia do kompromisu. ● Arbitraż – rozstrzygnięcie konfliktu przez osobę lub instytucję nazywaną arbitrem, która wysłuchuje argumentów stron i rozstrzyga, kto ma rację, czyli ostatecznie narzuca rozwiązanie konfliktu. ● Mediacja – forma dialogu, w której najważniejszą rolę odgrywa mediator. Poszukuje on takiego rozwiązania, które będzie do zaakceptowania przez wszystkie strony. ● Negocjacje – rozmowy mające na celu osiągniecie porozumienia, zgody między stronami. Celem jest znalezienie rozwiązania, które byłoby dobre dla wszystkich uczestników. Jak podjąć najlepszą decyzję Każdego dnia podejmujemy decyzje, które dotyczą różnych spraw od codziennych problemów po kwestie bardzo ważne, dotyczące naszej przyszłości. Podczas podejmowania decyzji powinniśmy zebrać jak najwięcej informacji i zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami działań, które planujemy podjąć. Poza tym warto pamiętać o odpowiedzialności, czyli przewidzieć, czy nasza decyzja nie przyniesie negatywnych skutków i nie wyrządzi krzywdy innej osobie. Inaczej wygląda podejmowanie decyzji w grupie. Jest to ważny element współpracy decydujący o tym, czy grupa jest zdolna do działania. Podejmowanie decyzji przez grupę jest trudne, gdyż wymaga pogodzenia różnych celów, opinii i poglądów. W zależności od sytuacji w grupie można stosować jeden z trzech sposobów podejmowania decyzji: ● w wyniku porozumienia (konsensusu) – aby decyzja mogła być podjęta, każdy musi ją zaakceptować; ● przez głosowanie – w tej sytuacji każdy głos jest tak samo ważny, a podjęta zostanie ta decyzja, za którą opowie się większość; • Etapy w procesie podejmowania decyzji 1 Określenie celu, który chcesz osiągnąć. Nie podejmiesz dobrej decyzji, dopóki nie wiesz, co chcesz uzyskać. 2 Analiza środków, którymi dysponujesz i możliwych sposobów działania. Weź pod uwagę swoje możliwości, sytuację materialną, otoczenie, w którym żyjesz. Rozważ różne warianty działania. 3 Ocena możliwych skutków działań. Zastanów się, jakie mogą być konsekwencje twojego działania dla ciebie i dla otoczenia. Dzięki temu unikniesz przykrych sytuacji. 4 Realizacja decyzji. Jeśli już wiesz, co i w jaki sposób należy zrobić – zacznij działać. 21

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości