Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina ● rozstrzygnięcie przez lidera – jedna osoba podejmuje decyzję, która będzie dotyczyć innych. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, który ze sposobów jest najlepszy. Zależy to od wielu czynników: wielkości i rodzaju grupy, specyfiki konkretnej sytuacji wymagającej podjęcia decyzji, przepisów prawa, a także indywidualnych cech osób, które tworzą grupę. ZAPAMIĘTAJ Człowiek jako istota społeczna działa w różnych zbiorowościach. Zbiorowości tworzą fundamenty społeczeństwa i wpływają na jakość życia każdego z nas. Życie społeczne toczy się w grupach. Grupa społeczna jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. W zależności od kryterium podziału wyróżnia się grupy: pierwotne i wtórne, duże i małe, formalne i nieformalne. Konflikty od zawsze towarzyszą ludzkości. Przyczynami ich powstawania są najczęściej: niezgodność celów, poglądów lub interesów. Istnieją trzy sposoby rozwiązywania konfliktów: walka, zawieszenie broni i kompromis. W wielu sytuacjach warto dążyć do kompromisu. Najważniejsze sposoby podejmowania decyzji w grupie to: konsensus, głosowanie, decyzja lidera. PYTANIA I POLECENIA 1. Które z wymienionych niżej zbiorowości są grupami społecznymi, a które – nie? Uzasadnij swoje odpowiedzi. A. Naród B. Uczestnicy koncertu C. Przyjaciele D. Pasażerowie w autobusie miejskim E. Mieszkańcy osiedla w dużym mieście F. Osoby identyfikujące się z jedną z subkultur 2. Określ rodzaj opisanych niżej grup społecznych. A. Członkowie takiej grupy nie są nigdzie zarejestrowani. Grupa taka tworzy się wokół wspólnych wartości i jest budowana na silnych więziach osobistych i emocjonalnych. B. Osoby tworzące ten rodzaj grupy są połączone oficjalną więzią, np. przez spisanie listy uczestników, posiadanie legitymacji, rejestrację w urzędzie. C. Wyróżnia ją znaczna liczba uczestników. Między członkami grupy zwykle nie ma bezpośredniego kontaktu, lecz łączą ich najczęściej podobne wartości. 3. Wymień sposoby podejmowania decyzji w grupie. Podaj po jednej zalecie i wadzie każdego z nich. 4. Przedstaw w formie tabeli zalety i wady różnych sposobów rozwiązywania konfliktów. 22

4 Rodzina jako najważniejsza grupa społeczna ●●Dlaczego rodzina jest ważna w naszym życiu? Wszystko zaczyna się w rodzinie Rodzina jest dla nas czymś naturalnym, dlatego powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne spełnia funkcje. Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, z którą mamy kontakt. Tutaj uczymy się, wychowujemy, zdobywamy wiedzę i kształtujemy umiejętności, które są niezbędne do naszego dalszego rozwoju. W rodzinie, jak w soczewce, skupiają się wszystkie zjawiska życia społecznego. Od tego, jak ona funkcjonuje, zależy funkcjonowanie społeczeństwa. Rodzina zaspokaja potrzeby materialne oraz emocjonalne swoich członków, daje im poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też podlega szczególnej ochronie prawnej ze strony polskiego państwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej głosi: Art. 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele wzorców wyniesionych z domu rodzinnego będziemy powtarzać w rodzinie, którą kiedyś założymy. Także przekazy otrzymane od ważnych członków rodziny będą wpływać na nasze zachowanie w różnych sytuacjach w dorosłym życiu. Rodzina podczas wspólnego spaceru. ? Jakie wartości są najważniejsze dla rodziny? Uzasadnij swoją odpowiedź. 23

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości