Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina Odsetki respondentów w wieku 18+ lat wskazujących w kolejnych latach poszczególne wartości jako najważniejsze trzy warunki udanego, szczęśliwego życia Wartość 1992 1995 1997 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Pieniądze 37,2 36,1 39,3 39,2 33,3 32,9 30,7 30,3 28,2 29,0 28,3 Dzieci 52,3 51,0 50,3 43,4 43,3 45,1 45,9 48,8 47,6 46,1 48,7 Udane małżeństwo 56,3 55,9 58,8 58,0 53,7 55,6 55,8 56,6 53,4 50,3 50,3 Praca 26,6 29,6 28,9 30,8 35,5 34,7 30,2 31,9 30,7 32,1 30,0 Przyjaciele 4,7 5,6 5,0 4,6 5,9 8,0 8,6 10,4 10,4 10,6 11,6 Opatrzność, Bóg 16,7 16,4 15,6 16,0 15,4 15,6 15,1 15,4 13,3 12,9 13,1 Pogoda ducha 8,5 9,0 7,9 7,8 8,2 9,1 9,5 10,7 10,2 9,2 9,5 Uczciwość 12,3 10,0 9,0 8,8 9,0 10,2 9,7 11,1 9,9 9,4 9,9 Życzliwość i szacunek 9,0 7,4 6,0 7,8 5,9 6,7 6,9 8,4 7,1 6,7 7,2 Wolność, swoboda 3,6 3,8 1,9 3,0 3,3 3,5 4,1 4,7 4,4 4,9 6,0 Zdrowie 59,6 59,6 60,2 62,9 63,7 64,9 65,1 67,8 64,1 65,3 67,0 Wykształcenie 1,9 3,7 4,2 4,6 5,1 6,0 6,2 6,3 5,6 5,8 5,2 Silny charakter 4,0 4,1 5,5 3,4 4,5 4,9 5,0 5,8 5,3 5,8 6,3 Inne 0,5 0,7 0,4 0,6 0,7 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 Źródło: Diagnoza Społeczna 2015 ? Wymień cztery wartości, które – zdaniem badanych w 2015 r. – są ważne dla dobrego i szczęśliwego życia. ? Wskaż trzy wartości, które w latach 1992–2015 odnotowały największy wzrost i trzy, które odnotowały największy spadek. 26 starsze pokolenia przekazują młodszym historię, zwyczaje i tradycje rodzinne oraz patriotyzm i poczucie tożsamości narodowej. W wielu polskich rodzinach dziadkowie uczestniczą w wychowaniu dzieci, co sprzyja budowaniu relacji między pokoleniami. Prawa i obowiązki rodziców i dzieci Obecna sytuacja dzieci w rodzinie jest wyjątkowa w porównaniu z wcześniejszymi czasami. Do XX w. dziecko nie miało specjalnych praw i było traktowane jak „materiał” na dorosłego, nie zaś jak osoba mająca

4. Rodzina jako najważniejsza grupa społeczna prawa i wymagająca troski. Współcześnie sytuacja dzieci wygląda inaczej, przysługują im specjalne prawa, a rodzice starają się realizować większość ich potrzeb i oczekiwań. Rodzice i dzieci mają wobec siebie zarówno prawa, jak i obowiązki. PRAWA I OBOWIĄZKI W RODZINIE Prawa rodziców • pełnienie władzy rodzicielskiej • sprawowanie nadzoru nad majątkiem dziecka • prawo do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi światopoglądem, ale z uwzględnieniem jego wolności i poglądów • prawo do wymagania posłuszeństwa • prawo do kontaktów z dzieckiem Prawa dziecka • osobiste: prawo do życia, do rozwoju, do informacji • publiczne: prawo do wyrażania własnych poglądów, do uczestnictwa w działaniach grupy i społeczności, do opieki i ochrony ze strony władzy państwowych w określonych sytuacjach • socjalne: prawo do warunków umożliwiających wszechstronny rozwój, do godnych warunków życia, do opieki zdrowotnej i odpoczynku • ekonomiczne i kulturowe: prawo do nauki i ochrony podejmowanej pracy Obowiązki rodziców • troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka • przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie (socjalizacja) • obowiązek szacunku i wspierania w trudnych sytuacjach • niestosowanie kar cielesnych • obowiązek utrzymania dziecka do czasu ukończenia przez nie nauki Obowiązki dziecka • pomoc w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego • stosowanie się do zasad władzy rodzicielskiej i zaleceń ze strony rodziców w obszarach, w których dziecko nie może samodzielnie decydować • obowiązek przyczyniania się do utrzymania rodziny, jeżeli dziecko uzyskuje dochody • obowiązek szkolny do 18. roku życia • obowiązek świadczenia pieniężnego na rodziców, którzy z powodu starości, choroby lub zbyt małych dochodów nie są w stanie samodzielnie się utrzymać ZAPAMIĘTAJ Rodzina jest pierwszą szkołą życia społecznego. Właśnie tam człowiek uczy się najważniejszych zasad obowiązujących w grupie i społeczeństwie. Rodzina zapewnia opiekę i bezpieczeństwo, przekazuje tradycje rodzinne, narodowe i religijne. Gwarantuje także ciągłość pokoleń przez wydawanie na świat potomstwa. Rodzice w wychowaniu dzieci powinni kierować się własnymi przekonaniami, ale szanować jednocześnie godność, przekonania i prawa dziecka. Aby skutecznie wychowywać dzieci, rodzice mają władzę rodzicielską. Prawo do wychowywania dziecka przysługuje w równym stopniu obojgu rodzicom. 27

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości