Views
9 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina PYTANIA I POLECENIA 1. Scharakteryzuj rodzinę jako grupę społeczną. 2. Udzielanie pomocy ludziom starszym jest naszą powinnością i świadczy o utrzymywaniu z nimi więzi społecznych. Zapoznaj się z wynikami sondażu i oceń, czy zamieszczone niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe. Kto najczęściej Panu/Pani pomaga? dzieci sąsiedzi współmałżonka/współmałżonek wnuki ktoś z grona przyjaciół ktoś z grona znajomych rodzeństwo dalsza rodzina ktoś inny płatna opiekunka pielęgniarka środowiskowa ktoś z parafii lub organizacji charytatywnej opiekunka z ośrodka pomocy społecznej 41% 34% 39% 41% 39% 34% 23% 28% 21% 26% 21% 20% 12% 12% 6% 6% 7% 5% 6% 5% 6% 4% 3% 53% 68% 76% Wśród ogółu badanych Wśród osób w wieku 60+ Źródło: Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela?, komunikat z badań CBOS, Warszawa, listopad 2016 A. Ponad 70% dzieci udziela pomocy rodzicom, którzy ukończyli 60 lat. B. Wsparcie ze strony pomocy społecznej i organizacji pozarządowych jest znikome i nie przekracza 10%. C. Najczęściej pomocy starszym udzielają wnuki i znajomi. D. Dalsza rodzina angażuje się w pomoc starszym osobom prawie dwa razy rzadziej niż znajomi. 3. Podaj przykłady pielęgnowania więzi rodzinnych. 28

4. Rodzina jako najważniejsza grupa społeczna 4. Przeanalizuj zamieszczoną niżej mapę myśli dotyczącą rodziny, a następnie wykonaj polecenia. wspólne spożywanie posiłków niedzielny obiad u babci zwyczaje normy i zasady stosowanie zwrotów grzecznościowych szacunek wobec starszych miłość RODZINA utrzymywanie porządku w pokoju złość na młodszą siostrę uczucia radość tradycje przekazywanie pamiątek z pokolenia na pokolenie wnuczek wieczerza wigilijna rodzic role społeczne brat/siostra A. Podaj inne przykłady norm, tradycji i zwyczajów rodzinnych. B. Powiedz, w jaki sposób rodzina wpływa na proces socjalizacji człowieka. 29

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości