Views
9 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

• Pomyśl, powiedz,

• Pomyśl, powiedz, napisz 1. Scharakteryzuj: rodzinę, grupę rówieśniczą oraz grupę nastawioną na realizację określonego zadania jako grupy społeczne. Wskaż różnice między nimi. 2. Podaj przykłady potrzeb, które jednostka może zaspokoić samodzielnie i takich, które trzeba realizować wspólnie z innymi. 3. Wymień role społeczne, które obecnie odgrywasz. Czy miałeś/miałaś wpływ na ich wybór? 4. Zaplanuj w formie tabeli budżet swojej lub fikcyjnej rodziny na trzy miesiące. Uwzględnij główne źródła dochodów oraz rodzaje wydatków gospodarstwa domowego. 5. Przygotuj krótkie wystąpienie na dowolny temat, np. zrecenzuj film lub książkę, i zaprezentuj je na forum klasy. Następnie wspólnie wskażcie mocne i słabe strony prezentacji. Oceń, nad czym jeszcze musisz popracować, planując wystąpienia. 6. Podaj przykłady sytuacji wymagających podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej, a następnie określ, od czego zależy sposób podejmowania decyzji. Jakie są pozytywne i negatywne strony każdego ze sposobów podejmowania decyzji? 7. Przedstaw różne sposoby rozwiązywania konfliktów oraz przeanalizuj ich wady i zalety. 8. Przedstaw wartości ważne dla prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz warunki potrzebne do ich realizacji. 9. Zastanów się nad tym, jaki wpływ rodzina wywiera na dzieci. Zwróć szczególną uwagę na rolę rodziców i dziadków. 10. Przedstaw prawa i obowiązki dzieci w rodzinie. • Praca projektowa Przygotujcie wspólnie plan zorganizowania w waszej szkole sklepiku charytatywnego, w którym będziecie sprzedawać przygotowane przez was produkty, a dochody ze sprzedaży przekażecie na wybrane cele dobroczynne. W przygotowaniu planu pamiętajcie m.in. o osobach, które mogą Was wesprzeć, podziale obowiązków, terminach wykonania kolejnych czynności, podziale na zespoły odpowiedzialne za poszczególne zadania. • Szukaj w sieci www.rodzina.gov.pl rządowa strona zawierająca informacje o pomocy państwa dla rodzin www.mpips.gov.pl strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.brpd.gov.pl strona biura Rzecznika Praw Dziecka 36

II Społeczność szkolna, lokalna i regionalna Jakie są prawa i obowiązki ucznia? Czym się kierować, planując karierę zawodową? Jakie sprawy można załatwić w urzędzie gminy?

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości