Views
3 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna Plan kariery zawodowej – dokument określający cele edukacyjne i zawodowe oraz sposoby ich realizacji. Aby wyznaczyć własny cel edukacyjny i zawodowy, musisz odpowiedzieć sobie, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze i co chcesz w przyszłości osiągnąć. Musisz się zastanowić, jakie masz zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, czy większe znaczenie ma dla ciebie uznanie w oczach innych czy wysokie zarobki, czy wolisz pracować samodzielnie, czy raczej preferujesz pracę w grupie. W celu poznania siebie i swoich możliwości najlepiej sporządzić bilans swoich silnych i słabych stron. Musisz się również zastanowić nad tym, jakie twoje cechy i umiejętności będą przydatne podczas zdobywania wybranego kierunku kształcenia i zawodu, a jakie mogą być przeszkodą. Kolejnym krokiem jest określenie sposobów realizacji celów. Poświęć więcej czasu przedmiotom, z którymi wiążesz przyszłość. Dowiedz się, w jakich szkołach są klasy o profilach, które cię interesują i jakie są warunki przyjęcia. Nie zapominaj też o nauce języków obcych, obsłudze komputera i rozwijaniu swoich zdolności komunikacyjnych. Te umiejętności przydadzą się w przyszłości w wielu miejscach pracy. Pomyśl również o celach długookresowych, takich jak np.: kurs na prawo jazdy, dobry kierunek studiów, zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Plan kariery musi być realny, musisz więc ocenić szanse jego realizacji. Jeżeli ktoś chce zostać muzykiem, a nie ma ani słuchu muzycznego, ani poczucia rytmu, to cała jego praca pójdzie na marne. Należy więc zawsze krytycznie patrzeć na swoje możliwości. Warto skonsultować swój plan z rodziną, znajomymi lub doradcą zawodowym. Rzeczowa krytyka jest dużo lepsza niż fałszywe pochlebstwa. Aby świadomie zaplanować swoją przyszłość i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego i zrobić test predyspozycji zawodowych. W tym celu wykorzystuje się m.in. typologię opracowaną przez amerykańskiego psychologa Johna Hollanda, który wyróżnił sześć typów osobowości. • Typy osobowości TYP BADAWCZY osoby o zdolnościach analitycznych, np. chemicy, fizycy, psychologowie TYP REALISTYCZNY osoby o umiejętnościach manualnych, technicznych i praktycznych, np. kierowcy, mechanicy TYP ARTYSTYCZNY osoby o zdolnościach artystycznych, aktywne intelektualnie, np. muzycy, aktorzy 50

8. Planujemy dalszą edukację szkolną i karierę zawodową Typologia osobowości – nauka o typach osobowości człowieka, a także katalog typów osobowości. Rynek pracy i jego oczekiwania Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się pracownicy i pracodawcy i umawiają się na świadczenie określonej pracy za określone wynagrodzenie. Rzetelne wykształcenie, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera i inne praktyczne umiejętności, które zdobywasz, z pewnością zwiększą w przyszłości twoje szanse na rynku pracy. Nie da się jednak w pełni wyeliminować zagrożenia bezrobociem. W dużych miastach znalezienie ciekawej pracy jest znacznie łatwiejsze niż w małych miejscowościach i na wsi. Niezależnie od sytuacji na rynku pracy zasadniczo nie zmieniają się oczekiwania pracodawców wobec pracowników. Jedno jest pewne: atrakcyjne miejsca pracy będą dostępne przede wszystkim dla osób wykształconych, mających praktyczne umiejętności, wiedzę oraz komunikatywnych, otwartych i chętnych do podejmowania nowych wyzwań oraz uczenia się przez całe życie. Uśmiech to najbardziej uniwersalny język. Szczery uśmiech i optymizm bardzo pomagają w osiągnięciu sukcesu zawodowego. ? Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że pracodawcy zawsze oczekują od pracowników uśmiechu i życzliwości? Stopa bezrobocia – stosunek liczby osób bezrobotnych do czynnych zawodowo (procent osób pozostających stale bez pracy). TYP SPOŁECZNY osoby o zdolnościach komunikacyjnych, pedagogicznych i politycznych, np. politycy, nauczyciele TYP PRZEDSIĘBIORCZY – osoby o umiejętnościach organizatorskich i zdolności przekonywania innych, np. menedżerowie, sprzedawcy TYP KONWENCJONALNY – osoby przestrzegające reguł i ustalonych instrukcji, o zdolnościach matematycznych, np. księgowi i urzędnicy 51