Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WOBEC PRACOWNIKÓW cechy osobowe wytrwałość w dążeniu do celu odwaga i odporność na stres cierpliwość i opanowanie chęć uczenia się i rozwoju osobistego pewność siebie i optymizm kreatywność i pomysłowość pracowitość i zaangażowanie odpowiedzialność za powierzone zadania samodzielność i niezależność aktywność, ambicja i asertywność mobilność, elastyczność i dyspozycyjność umiejętności współpraca w zespole komunikacja interpersonalna prowadzenie negocjacji podejmowanie ryzyka konstruktywne rozwiązywanie problemów podejmowanie szybkich decyzji wyciąganie wniosków z porażek rozwiązywanie konfliktów wykorzystywanie pojawiających się szans selekcja źródeł informacji analityczne myślenie ? Dlaczego umiejętność współpracy w zespole jest w opinii wielu ekspertów jedną z najważniejszych umiejętności pożądanych na rynku pracy? ? Czy zgadzasz się z opinią, że największym ryzykiem jest niepodejmowanie żadnego ryzyka? 52 W przyszłości możesz również pomyśleć o założeniu własnej firmy. W ten sposób nie tylko unikniesz bezrobocia, lecz także być może zaoferujesz pracę twoim bliskim i znajomym. Perspektywy rynku pracy Dynamicznie zmieniający się rynek pracy powoduje, że niektóre zawody znikają lub tracą na znaczeniu, a inne błyskawicznie się rozwijają. Eksperci podkreślają, że niektórych zawodów przyszłości obecnie jeszcze nie znamy. Planując karierę zawodową, musisz zdawać sobie sprawę z tego, w jakim kierunku zmienia się gospodarka i w jakich branżach będzie w przyszłości najwięcej miejsc pracy, a w jakich – najmniej. Według badań rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz analiz ekspertów rynku pracy w Unii Europejskiej najwięcej ofert pracy będzie w przyszłości w następujących dziedzinach: ●● biotechnologia (genetycy, chemicy, biologowie); ●● medycyna (fizjoterapeuci, psychoterapeuci, chirurdzy plastyczni); ●● ochrona środowiska (inżynierowie środowiska, menedżerowie ochrony środowiska); ●● informatyka i elektronika (administratorzy sieci, informatycy, producenci programów i gier, operatorzy sprzętu elektronicznego, komputerowego i optycznego); ●● serwis urządzeń i obsługa maszyn numerycznych (mechanicy samochodowi, wykwalifikowani pracownicy produkcji); ●● opieka społeczna (pracownicy socjalni, opiekunowie osób starszych); ●● edukacja (nauczyciele, trenerzy, organizatorzy szkoleń dla dorosłych);

8. Planujemy dalszą edukację szkolną i karierę zawodową ● finanse (doradcy finansowi, wykwalifikowani księgowi); ● budownictwo (inżynierowie, architekci, wykwalifikowani pracownicy budowlani); ● rozrywka (specjaliści ds. organizowania wolnego czasu). Coraz mniej ofert pracy będzie dla górników, hutników, ślusarzy, niewykwalifikowanych pracowników w budownictwie, rolnictwie, przemyśle mechanicznym i włókienniczym, a także dla niektórych grup rzemieślniczych, takich jak: szewcy, kowale, zegarmistrzowie. Open’er Festival 2017 w Gdyni. Eksperci rynku pracy przewidują, że przemysł rozrywkowy będzie jedną z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki. ZAPAMIĘTAJ Aby zwiększyć swoje szanse na naukę w dobrej szkole i znalezienie atrakcyjnej pracy, należy zaplanować swoją karierę edukacyjną i zawodową. Plan kariery zawodowej pomaga w poznaniu swoich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z wybranym kierunkiem dalszej nauki. Rzetelne wykształcenie, dostosowane do oczekiwań rynku pracy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera i inne praktyczne umiejętności oraz życzliwość i komunikatywność to najważniejsze czynniki, które pomagają odnieść sukces zawodowy. Dzięki testom badającym predyspozycje zawodowe można lepiej wybrać kierunek dalszego kształcenia i przyszły zawód. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy powoduje, że niektóre zawody znikają, a jednocześnie powstają nowe. PYTANIA I POLECENIA 1. Podaj przykłady znanego artysty czy sportowca, któremu udało się odnieść sukces. Jak sądzisz, jakie cechy i umiejętności pomogły mu to osiągnąć? 2. Przeciętny mieszkaniec Japonii zmienia zawód aż trzykrotnie w ciągu całego życia. Zastanów się i powiedz, dlaczego niektórzy ludzie chętnie zmieniają zawód i jakie mogą być tego skutki – pozytywne i negatywne – dla człowieka i gospodarki. 3. Powiedz, jakie są dobre i złe strony pracy za granicą. Czy rozważasz taką możliwość? Dlaczego? 4. Jakie mogą być skutki bezrobocia dla samych bezrobotnych, ich rodzin i gospodarki? Jakie zachowania mogą być skutkiem długotrwałego pozostawania bez pracy? 5. Jakimi kryteriami powinieneś/powinnaś się kierować przy wyborze szkoły ponadpodstawowej? Zainteresowaniami, poziomem swojej wiedzy i umiejętności, opiniami kolegów i koleżanek czy jeszcze innymi? Uzasadnij swój wybór. 53

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości