Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

1 Człowiekiem jestem...

1 Człowiekiem jestem... ● Kogo możemy nazwać humanistą? 6 Kim jest człowiek? Odpowiedzi na tak postawione pytanie znajdujemy w codziennych sytuacjach naszego życia, kiedy obserwujemy innych i analizujemy własne zachowania. O tym, jacy jesteśmy, decydują dwa czynniki: środowisko, w którym żyjemy, oraz cechy odziedziczone po przodkach. Natura człowieka kształtowała się przez wieki. Po naszych przodkach odziedziczyliśmy cechy indywidualne, wyróżniające nas wśród innych, oraz społeczne, dzięki którym potrafimy działać wspólnie. Człowiek jako jednostka i część większej grupy społecznej stanowi przedmiot zainteresowania wielu nauk. Ich przedstawiciele dążą do tego samego – do poznania natury ludzkiej, a tym samym do zrozumienia człowieka jako jednostki i jako członka większej grupy. Najczęściej są to nauki humanistyczne, np. historia, filologia, oraz nauki społeczne, np. socjologia, politologia, psychologia, antropologia kulturowa. Elementy tych nauk tworzą przedmiot szkolny pod nazwą wiedza o społeczeństwie. Wśród miliardów ludzi żyjących na Ziemi trudno spotkać osoby identyczne pod względem upodobań, charakteru lub zachowań. Lubimy wyróżniać się ubiorem, fryzurą, zachowywać się w charakterystyczny sposób, otaczać się przedmiotami, które uważamy za ważne i wyjątkowe. Prawdziwa różnorodność najczęściej wynika jednak z indywidualnych cech osobowości. Naszą osobowość tworzy wiele czynników, a najważniejsze z nich to: ● emocje – silne uczucia, np. wzruszenie, radość, strach, gniew, ● uzdolnienia – naturalne umiejętności wykonywania pewnych czynności, ułatwiające uczenie się, ● temperament – zespół cech charakteryzujących usposobienie i zachowanie człowieka, ● potrzeby – uświadomiony brak czegoś, skłaniający człowieka do działania. Filologia – nauka zaliczana do dziedzin humanistycznych; zajmuje się głównie badaniem i interpretacją tekstów oraz językiem. Socjologia – nauka zajmująca się badaniem zjawisk i procesów, które zachodzą w społeczeństwie. Politologia, inaczej nauki polityczne – nauka społeczna zajmująca się polityką. Psychologia – nauka zajmująca się zachowaniami człowieka, badająca psychikę człowieka i jej wpływ na relacje z innymi. Antropologia kulturowa – nauka badająca zachowania człowieka jako twórcy i uczestnika kultury.

1. Człowiekiem jestem... Osobowość – zbiór cech i zachowań człowieka, które są charakterystyczne i indywidualne dla każdej osoby. Jak się skutecznie komunikować i porozumiewać? Kiedy co najmniej dwie osoby chcą przekazać sobie jakąś informację, następuje między nimi komunikacja. Jeżeli uzyskaemocje temperament ELEMENTY OSOBOWOŚCI uzdolnienia potrzeby ? Który z elementów osobowości w największym stopniu wpływa na twoje zachowanie? ? Określ, które z elementów osobowości odziedziczyliśmy, a które mogły ukształtować się pod wpływem środowiska, w którym żyjemy. WARTO WIEDZIEĆ Człowiek witruwiański to rysunek upowszechniony w czasach renesansu przez Leonarda da Vinci, a przypisywany Witruwiuszowi, rzymskiemu architektowi z I w. p.n.e. Obraz przedstawia mężczyznę o idealnych proporcjach ciała, wpisanego w kwadrat i okrąg. Z rysunku wynika, że wysokość ciała idealnego człowieka równa się w przybliżeniu szerokości jego rozstawionych ramion. ? Jakie inne cechy, poza proporcjonalnym ciałem, powinny, twoim zdaniem, charakteryzować idealnego człowieka? 7

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości