Views
1 week ago

Členský systém 2018 - informačná brožúra

Stredné Slovensko SCK

Stredné Slovensko SCK Cyklotour Súľov predseda: Slavomír Strečanský e-mail: cyklotour@cyklotour.sk SCK CYKLO TOUR Súľov je občianskym združením s právnou subjektivitou a vzniklo v septembri roku 2000. Jeho poslaním je podieľanie sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli, legalizácia, značenie a údržba cyklotrás, poskytovanie informácií o službách cestovného ruchu a organizovanie podujatí. V roku 2000 sa klub v rámci projektu Phare Credo, ktorého navrhovateľom bola SCK Stará Turá, odborným garantom SCK Piešťany a partnerom Obec Súľov - Hradná, podieľal na značení cyklotrás v oblasti Súľovských skál. V roku 2003 klub opäť v spolupráci s obcou Súľov a SCK Piešťany vyznačil ďaľšie kilometre cyklotrás v oblasti Javorníkov. Klub organizuje aj významný MTB maratón AUTHOR ŠKODA bikemaratón S ú ľ o v s k é skaly. SCK Ďumbier - Brezno predseda: Peter Kirdaj e-mail: demetra@szm.sk Poslaním SCK Ďumbier je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a výkonnosti. Klub začínal v roku 1997 ešte ako SCK Podbrezová, v roku 2001 sa premenoval podľa najvyššieho vrchu Nízkych Tatier - Ďumbiera na Slovenský cykloklub Ďumbier. Nosnými akciami klubu sú tzv. „víkendovky“, ktoré začínajú v marci a končia zamykaním bicyklov v novembri. Z ďalších akcií sú to dvojdňové a viac denné cyklotúry za poznávaním v rámci S l o v e n s k a , a l e a j z a h r a n i č n é cyklozájazdy po Európe ako napríklad zájazdy na ostrovy Elba, Brač, Sardíniu, z pevniny Chalkidiky v Grécku, kaňon Verdon vo Francúzsku či české Krušné hory a Šumavu.

SCK Liptov predseda: Tomáš Štreit e-mail: lillysportrk@gmail.com SCK Magnezit Jelšava predseda: Pavol Mlákay e-mail: pavol.mlakay@zoznam.sk Slovenský cykloklub Magnezit Jelšava bol založený v roku 2000 ako občianske združenie. Činnosť klubu je zameraná na propagáciu cyklistiky, účasť na cestných a MTB pretekoch v rámci Slovenska, ktorých sa aktívne zúčastňuje 8 členov, ďalej cykloturistiku, značenie trás a práci s mládežou. Magnezit Jelšava tiež organizuje Banícku časovku, jeden pretek v rámci Východoslovenskej cyklistickej ligy a v minulosti klub organizoval Národnú cyklistickú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl o pohár A. Tkáča - olympijského víťaza v rámci okresu Revúca. Klub pomáha aj pri projektovaní cykloturistických trás inými klubmi v okolí (SCK Ďumbier - Brezno).

Brožúra ŠKST Polmar Nitra
New Title - Listy Slovákov a Čechov
publikace_-_desat_rokov_v_unii_slovenska_a_ceska_cesta
dzień praw zwierząt dzień praw zwierząt - Klub Gaja
Výroční zpráva - SNP
Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska ...
slovenská verzia - SACR
Priveľa prázdnych miest a slov Mediálna poradňa SMk na mlčanie
slovenská verzia - SACR
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - Sario
November 2010 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a ... - Sario
třetí číslo časopisu Lady In - Dámský investiční klub České spořitelny
EVROPSKÉ OMALOVÁNKY - Doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina CSc.
Vydání - 4 / 2010 - Město Kroměříž
Zarządzanie karierą w IT - IDG.pl
Historia filmu na Podlasiu - Raster - Art.PL
tutaj - Zespół Ekspertów Klubu Jagiellońskiego - Klub Jagielloński