Views
7 months ago

563_1511438272 (4)

EK‒5b. Staj Raporu

EK‒5b. Staj Raporu İç Kapak Sayfası T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ……………MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ RAPORU İÇ KAPAK SAYFASI ÖĞRENCİNİN; Fotoğraf Adı–Soyadı T.C. Numarası Programı Kayıt Yılı : ……………………………………………………. : ……………………………………………………. : ……………………………………………………. : ……………………………………………………. STAJ YAPILAN KURUM/KURULUŞUN; Adı Adresi Telefon Faks E‐mail : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. Stajın Başlangıç Tarihi : …………………………………………………….. Stajın Bitiş Tarihi : …………………………………………………….. STAJ YAPILAN KURUM/KURULUŞUN STAJDAN SORUMLU PERSONELİNİN; İmza‐Mühür : …………………………………….. Unvanı Adı–Soyadı : ……………………………………. : …………………………………………………………………. Sayfa 18/23

EK‒5b. Internship Report Inner Cover Page STUDENT’S; T.R. ANADOLU UNIVERSITY …………………………………………….. VOCATIONAL SCHOOL INTERNSHIP REPORT INNER COVER PAGE Name‒Surname : ……………………………………… Photo ID Number Department Registration Year : ……………………………………… : ……………………………………… : ……………………………………… INSTITUTION/ORGANIZATION Name Address Phone Fax E‐mail Internship Start Date Internship End Date :…………………………………………………….. : …………………………………………………….. :…………………………………………………….. :…………………………………………………….. :…………………………………………………….. : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. INSTITUTION/ORGANIZATION AUTHORIZED PERSON FOR INTERNSHIP Signature‐Seal : ……………………………………………………………. Title : ……………………………………………………………. Name‒Surname : ……………………………………………………………. Sayfa 19/23