Views
7 months ago

TARİH PROJE

TARİHİMİZ HAKKINDA ENLER VE İLKLER • 8. İlk Defa Din değiştiren Türk devleti Uygurlarıdır. • 9. Avarlar İran da ki Sasanilerler İle Birleşerek İstanbulu 2 Defa Kuşatmışlardır. • 10. İslamiyeti Kabul Eden İlk Türk Topluluğu Karluklardır. • 11. Türgişlerin Bilinen İlk Türk Hükümdarı BAĞA TARKAN dır. Kendi adına para Bastıran İlk Türgiş Hükümdarıdır. • 12. Türk tarihinin İlk Bağımsızlık savaşını GÖKTÜRKler vermiştir. • 13. Avrupa da Kurulan İlk Türk Devleti AVRUPA ( BATI ) HUN DEVLETİdir

TARİHİMİZ HAKKINDA ENLER VE İLKLER • 14. İlk Türk Devlet Teşkilatlanması ve Askeri teşkilatlanma METE HAN Tarafından yapılmıştır. • 15. Oğuzların yerleşik yaşama Geçmelerini sağlayan en Önemli Etken İSLAMİYETi kabul etmleridir. • 16. Türklerde İlk düzenli orduyu METE HAN Kurmuştur. • 17. Bilinen İlk Türk Hükümdarı TOMRİStir. • 18. Kırgızlar Moğol Haklimiyetini Kabul Eden İlk Türk Kavmidir. • 19. En Uzun Destan Kırıgızların MANAS destanıdır. • 20. Göktürkler Kendi adları ile anılan İlk TÜRK ALFABESİni Bulmuşlar

Bu proje,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Avrupa Birliği'nin ...
Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı