Views
4 months ago

valborgaren

VM I PUBRUNDA - VEM ÄR

VM I PUBRUNDA - VEM ÄR DU? VM STÅR FÖR VALBORGSMÄSTERSKAPEN NAMN: SMEKNAMN: TELEFON: SKOLA: FAVORITFILM: LYCKA TILL!

VALBORG PÅ SKANSEN Mösspåtagning Monday April 30th – 15:00 SSCO, Stockholm Studentkårers centralorganisation, och Skansen samordnar en av studentstockholms äldsta traditioner, Valborg på Skansen. Ceremonin bjuder på körsång med Stockholms studentsångare, fanborg, valborgsmässoeld, tal och flera generationer av studenter. Kom och avnjut en klassisk valborg! The hat ceremony is one of Stockholm’s students’ oldest traditions and offers you the chance to experience a classic Swedish Walpurgis. The ceremony consists of choral singing, flags from student unions, a Walpurgis fire, speeches and of course students from all generations. This is an opportunity you shouldn’t miss! Free entrance to Skansen with valid student card! After the ceremony, most students take the train up to Uppsala to continue the Walpurgis celebration!

全球商业行为标准 - Gambro
ДАШОГУЗ
SCHEDULE
á«bÉØJ'G ¬H Ωƒ≤J Ée
март - Газпром
Radio CD MP3 WMA Buenos Aires 200 Stockholm 100 - Blaupunkt
Neath Comedy Festival Brochure Preview
글로벌 기업 윤리 강령 - Gambro
这里阅读Gambro全球商业行为标准
• • •
• • •
• • •