Views
9 months ago

sayfa 6

sayfa

STAJYERÖĞRENCİDEĞİŞİM PROGRAMI(STEP) STEPilehukuköğrencilerivegençhukukçularyurtdışındastajyapabilmekte,böylelikle farklıülkelerinhukuksistemlerihakkındabilgiedinmekteveçalışma tecrübesikazanmaktadır. STEPkapsamındaELSAüyesi hukuköğrencilerinehukuk bürolarında,devletkurumlarında veüniversitelerdestajrsa sunulmaktadır. 2016/2017dönemindetoplam 1827başvurununyapıldığıSTEP’te busene33farklıülkede266staj imkanısunulmaktadır. STEP,Dünyaçapındabirprogramdır,sadeceAvrupailesınırlıdeğildir.Avrupa’nın birçokülkesininyanısıraAmerikaBirleşikDevletleri,Brezilya,Hindistan,Malezya vedahabirçokAvrupadışındakiülkedestajprogramlarıbulunmaktadır. Stajlarkarşılıksızolmayıp,stajyerlereparaödemesiyapılmaktaveya stajyerlerinstajsüresiboyuncakonaklamasısağlanmaktadır. STEP’teikidönem bulunmaktadır.Başvurularsonbaharveilkbahardönemlerinde alınmaktadır.İlkdönemdeAnkara’dan34hukuköğrencisivegençhukukçu yurtdışındakistajlarabaşvurmuştur. İlkdönemdeAnkara’dan5hukuk bürosuELSASTEPPortalı’ndayer almışr.Yurtdışından7hukuk öğrencisiAnkara’dakihukuk bürolarındankabulalmışr. 6