Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 98 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Irena Pyka, Aleksandra Nocoń Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej Danuta Kisperska-Moroń, Krzysztof Niestrój, Marcin Świtała (red.) Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań A. Mastalerz-Kodzis, M. Miśkiewicz-Nawrocka, E. Pośpiech, K. Zeug-Żebro Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej Anna Kwiecień Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa Magdalena Jaciow Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku A. Mastalerz-Kodzis, M. Miśkiewicz-Nawrocka, E. Pośpiech, H. Zawadzki, K. Zeug-Żebro Elementy ekonomii matematycznej dla studentów ekonomii i zarządzania Beata Reformat (red.) Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań Krystyna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda, Mira Lisiecka-Biełanowicz Kompetencje w certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością produktów Zbigniew Widera Media w komunikacji marketingowej organizacji usług publicznych Katarzyna Segeth-Boniecka Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu działalnością kopalni węgla kamiennego Dominik Kudyba Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną Nowości wydawnicze New releases Andrzej Klasik, Florian Kuźnik (red.) Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania (red.) Nowoczesne metody zarządzania finansami Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak (red.) Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej Anna Kuzior, Józef Pfaff, Małgorzata Rówińska Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań Ewa Janik Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu Tadeusz Trzaskalik (red.) Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej. Zeszyt 7. Wyd. III Józef Pfaff Rewizja finansowa. Wyd. III Grzegorz Węgrzyn Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków Barbara Danowska-Prokop, Urszula Zagóra- -Jonszta Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 (źródła regionalizmu) Iwona Kumor, Anna Kuzior, Katarzyna Tkocz- -Wolny Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników Zapowiedzi Coming soon Adrianna Mastalerz-Kodzis Dynamiczne modele specjalne nowej ekonomii geograficznej Maciej Mitręga Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji: koncepcja i wybrane obszary zastosowań Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka (red.) Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 9 Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu Barbara Kos, Grzegorz Krawczyk, Robert Tomanek Modelowanie mobilności w miastach Monika Kulikowska-Pawlak Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty Marzena Strojek-Filus, Aneta Wszelaki Rachunkowość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych. Zbiór zadań Grzegorz Dydkowski, Robert Tomanek, Anna Urbanek Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym Beata Dratwińska-Kania Transparentność rachunku wyników z operacji funduszu inwestycyjnego – ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru Mariusz Żytniewski (red.) Zastosowanie wybranych modułów systemu SAS w integracji i analizie danych biznesowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach University of Economics in Katowice → informator guide O Uczelni | About the University → www.ue.katowice.pl

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski