Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 18 akademicki, stypendia dla najlepszych oraz specjalny fundusz szkoleniowy. Podczas uroczystości wręczono również specjalne dyplomy uznania dyrektorom pięciu szkół średnich, z których uczelnia przyjęła najwięcej osób na pierwszy rok studiów. Prorektor prof. Sławomir Smyczek, zwracając się do dyrektorów wyróżnionych szkół, mówił: „Należy wspomnieć, że to szkoły średnie szlifują dla nas diamenty, jakimi są świetnie przygotowani, zdolni kandydaci na studia. Dlatego należą im się podziękowania i gratulacje”. Wyróżnione zostały VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, I LO im. Karola Miarki w Mikołowie, I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach oraz III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie. Po uroczystym otwarciu roku akademickiego, wypowiedzeniu przez rektora formuły: „Quod bonum felix, faustum fortunatumque sit!” [Oby był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny] oraz trzykrotnym uderzeniu berłem o stolik rozpoczął się wykład inauguracyjny pt. „Zastosowania estymacji punktowej”, który wygłosili profesorowie Wojciech Gamrot i Tomasz Żądło. Inauguracja zakończyła tutoring, scholarships for the best students and a special training fund. Later in the ceremony, diplomas of recognition were granted to principals of five secondary schools whose graduates constitute the largest number of students admitted to the first year of bachelor programs at our University. Addressing the school principals, Prof. Sławomir Smyczek, Vice-Rector for Education and Internationalization, said – “It must be noted that it is secondary schools that polish the gems for us, the gems being the most talented and best prepared applicants, and therefore they deserve our thanks and congratulations”. Diplomas were granted to the Maria Skłodowska-Curie High School in Katowice, the Stanisław Staszic High School in Tarnowskie Góry, the Karol Miarka High School in Mikołów, the Leon Kruczkowski High School in Tychy and the Stefan Batory High School in Chorzów. Having officially proclaimed the launch of the new academic year, the Rector pronounced the traditional formula “Quod bonum felix, faustum fortunatumque sit!” [“May it be good, propitious, fortunate and successful”], and struck with the staff of office three

19 Ślubowanie / Matriculation ceremony, fot./photo M. Jeziorko Immatrukulacja / Matriculation ceremony, fot./photo M. Jeziorko Moment immatrykulacji / Matriculation ceremony, fot./photo M. Jeziorko Studenci podczas inauguracji / Students during the inauguration ceremony, fot./photo M. Jeziorko Prof. A. Barczak przyjmuje życzenia i gratulacje / Prof. A. Barczak receiving best wishes and congratulations, fot./photo M. Jeziorko się projekcją krótkiego filmu przedstawiającego fragmenty koncertu „Carmina Burana” Carla Orffa w wykonaniu 200 artystów, który odbył się w styczniu 2017 roku z okazji jubileuszu 80-lecia uczelni oraz występem Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który zadbał o oprawę muzyczną inauguracji. Wydarzenie było transmitowane na żywo. Relację można obejrzeć na uczelnianym kanale YouTube. Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Andrzeja Stanisława Barczaka Inauguracji towarzyszyła uroczystość odnowienia doktoratu prof. Barczaka. Jej główna część odbyła się bezpośrednio po uroczystej immatrykulacji. Poprowadziła ją prof. Barbara Kos – prorektor ds. nauki i kadry akademickiej. Głos zabrali także kolejno: dziekan Wydziału Zarządzania prof. Krystyna Jędralska, która przedstawiła informacje o doktoracie nadanym w 1967 roku oraz przebiegu postępowania w sprawie odnowienia doktoratu; prof. Józef Biolik, który wygłosił laudację na cześć prof. Barczaka. Następnie wystąpił sam jubilat, który opowiedział o swoich początkach na uczelni i obronie rozprawy doktorskiej pt. „Ekonometryczna analiza kosztów produkcji na przykładzie przemysłu piwowarsko-słodowniczego”. W przemówieniu wielokrotnie wspomniał swojego mistrza i promotora prof. Zbigniewa Pawłowskiego. Jubilat mówił również o przyjaźniach, szacunku oraz szczęściu, które towarzyszy mu przez całe życie, a także o wolności, którą osobiście znalazł w nauce, górach, muzyce i sztuce. Swoje wystąpienie zakończył cytatem „Tempus omnia revelat” [czas wszystko odsłania]. Z okazji uroczystego odnowienia doktoratu wydana została specjalna jubileuszowa publikacja. times. Following that, Professors Wojciech Gamrot and Tomasz Żądło delivered the inaugural lecture entitled “Applications of point estimation”. The inauguration ceremony closed with the screening of a short film presenting fragments of Carl Orff’s “Carmina Burana” sung by 200 artists in January 2017 to mark our University’s 80 th anniversary, followed by songs performed by the University Choir who provided the musical setting for the event. The ceremony was covered live and can be watched on the university youtube channel. Renewal of the doctorate held by Prof. Andrzej Stanisław Barczak One of the highlights of the academic year inauguration was the ceremony of renewing the doctorate held by Prof. Barczak, conducted by Prof. Barbara Kos, Vice-Rector for Science and Academic Affairs. Also speaking at the ceremony was Prof. Krystyna Jędralska, Dean of the Department of Management, who presented the details of the doctorate awarded to Prof. Barczak in 1967 and gave an account of the doctoral renewal procedure. Prof. Biolik made the laudatory speech for the renewed doctorate holder; finally, Prof. Barczak himself recalled his first years at the University and talked about his PhD dissertation entitled “Ekonometryczna analiza kosztów produkcji na przykładzie przemysłu piwowarsko-słodowniczego” [“Econometric analysis of production costs in the beer malting industry”]. On several occasions in his speech, Prof. Barczak recalled his mentor and PhD supervisor Prof. Zbigniew Pawłowski. He also talked about his friendships, respect, the luck and happiness that had accompanied him throughout his life, and the freedom that he found in science, music, art and the mountains. Prof. Barczak concluded with the quote “Tempus omnia revelat” [“Time reveals everything”]. His doctorate renewal will be further celebrated with a special commemorative publication.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski