Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 42 Monika Foltyn-Zarychta, Monika Wieczorek-Kosmala New Frontiers in Finance and Accounting 2017 W dniach 23–27 października 2017 roku na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbył się piąty International Week „New Frontiers in Finance and Accounting 2017” z udziałem 17 gości zagranicznych. W tym roku nasi studenci mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców reprezentujących 15 ośrodków naukowych z 10 krajów (Belgia, Chorwacja, Chile, Czechy, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Ukraina, Węgry, Włochy). Wydarzenie zorganizowały wspólnie Katedry: Inwestycji i Nieruchomości, Bankowości i Rynków Finansowych, Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Rachunkowości oraz Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. Podczas ceremonii otwarcia gości zagranicznych i studentów powitali prorektor uniwersytetu prof. Sławomir Smyczek oraz dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. Andrzej Piosik, a także prodziekani WFiU: prof. Krzysztof Marcinek, dr Anna Kuzior i dr Krystyna Mitręga-Niestrój, którzy brali również aktywny udział w pozostałych spotkaniach z gośćmi. Formuła wydarzenia zakładała zaangażowanie gości zagranicznych w różne formy aktywności dydaktycznej i naukowej. Zaproszeni goście poprowadzili: pięć wykładów otwartych; trzy przedmioty do wyboru dla ponad 50 studentów (głównie programu Erasmus+) o tematyce: > Sustainable Finance – Selected Aspects, > Innovation and Strategic Management – Selected Aspects, > International and European Taxation Systems, sześć wykładów gościnnych dla studentów specjalności Finance and Accounting for Business (FAB) i Quantitative Assets and Risk Management (ARIMA). Oferta dydaktyczna obejmowała różnorodne tematy związane z rachunkowością, finansami oraz inwestycjami, jak np. zrównoważone finanse, transakcje na rynkach giełdowych czy zagadnienia podatkowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Wykład prof. G. Christonakisa / Lecture by Prof. G. Christonakis (Berlin School of Economics and Law), fot./photo M. Foltyn-Zarychta Goście w czasie seminarium naukowego / IW participants attending research seminar, fot./photo M. Wieczorek-Kosmala Wykładowcy podczas zwiedzania Katowic / IW participants visiting the city of Katowice, fot./photo J. Dróżdż

Oprócz zajęć dydaktycznych podczas International Week stworzono gościom również przestrzeń do wymiany doświadczeń naukowych. Wzięli oni udział w konferencji „Accounting and Finance Challenges in Business Processes” zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości. Czynny udział w tym wydarzeniu wzięło dziewięcioro gości tygodnia międzynarodowego, z czego siedmioro wygłosiło referaty, a dwie osoby przewodniczyły sesjom panelowym. W ramach tygodnia międzynarodowego po raz drugi zorganizowano również Międzynarodowe Seminarium Naukowe zatytułowane „Towards Research Excellence in Finance – New Challenges”, będące okazją do prezentacji aktywności naukowej zaproszonych gości. Intensywny tydzień pracy uzupełniły liczne wydarzenia socjalne, mające na celu prezentację naszego regionu oraz integrację gości zagranicznych: zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, prezentacja nowej infrastruktury miasta Katowice, kolacja regionalna oraz całodniowa wycieczka do Krakowa. New Frontiers in Finance and Accounting 2017 On 23–27 October 2017, the Faculty of Finance and Accounting at the University of Economics in Katowice hosted the fifth international week (IW) titled “New Frontiers in Finance and Accounting”, involving 17 participants from abroad. This year students had an opportunity to attend lectures and classes run by academics from 15 higher education institutions based in 10 countries (Belgium, Chile, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Luxemburg, the Netherlands and Ukraine). The event was organized by the Department of Investment and Real Estate, the Department of Banking and Financial Markets, the Department of Corporate Finance and Insurance, the Department of Accounting, and the Dean’s Office of the Faculty of Finance and Insurance. During the opening ceremony students and guests were welcomed by Prof. Sławomir Smyczek, Vice-Rector for Education and Internationalization, Prof. Andrzej Piosik, Dean of the Faculty of Finance and Insurance as well as the Vice- Deans: Prof. Krzysztof Marcinek, Dr Anna Kuzior and Dr Krystyna Mitręga-Niestrój, who also met with the guests on other occasions during the event. Processes” organized by the Department of Accounting. Providing a forum for exchange of research experience, the conference was attended by nine of the IW guests, seven of whom delivered conference papers and two chaired the panel sessions. Another interesting event held as part of the International Week was the second edition of the International Research Seminar “Towards Research Excellence in Finance – New Challenges”, which provided an opportunity for the foreign academics to present their research activity. The international Week involved not only intense work, but also offered a number of social activities, including a visit to the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum, a presentation of the new infrastructure of the Katowice city, a regional cuisine dinner and an all-day trip to Cracow. 43 Liczny udział gości zagranicznych był możliwy dzięki szerokiej sieci kontaktów pracowników Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz zawartym przez uczelnię umowom w ramach programu Erasmus+, który był głównym źródłem finansowania pobytu gości. Finansowe wsparcie udzielone zostało także przez partnera wydarzenia – firmę Technicenter sp. z o.o., twórcę programu e-analiza.pl wspomagającego zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach. The schedule for this year’s event included a variety of scholarly and teaching activities involving foreign guests, such as: 5 open keynote lectures; 3 elective subjects for more than 50 students (mainly the Erasmus+ students) covering the following topics: > Sustainable Finance – Selected Aspects, > Innovation and Strategic Management – Selected Aspects, > International and European Taxation Systems; 6 guest lectures for the students of Finance and Accounting for Business (FAB) and Quantitative Assets and Risk Management (ARIMA). The teaching program also covered a wide selection of topics related to accounting, finance, and investment, including sustainable finance, stock market transactions, taxation in international business. Apart from lectures and classes, the International Week program included a conference entitled “Accounting and Finance Challenges in Business The fact that so many academics participated in the International Week was made possible thanks to a wide network of contacts maintained by the staff at the Faculty of Finance and Insurance as well as and the agreements signed with partner universities under the Erasmus+ program which was the main source of funding for foreign guests. The event was also financially supported by its business partner – Technicenter sp. z o.o., designer of the e-analiza.pl system facilitating corporate finance management.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski