Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

78 O realiach gospodarki

78 O realiach gospodarki przestrzennej wirtualnie! Studenci i absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna oraz absolwenci niegdysiejszej specjalności Gospodarka miejska i regionalna zapraszają do polubienia facebookowej strony GPKato (www.facebook.com/GPkato). O swojej inicjatywie piszą jako o miejscu „bez szczególnych konwenansów; przestrzeni nieograniczonej rytmem rozpoczynających się i kończących zajęć dydaktycznych”. Na stronie znaleźć można ciekawostki, które dotyczą rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania przestrzennego, urbanistyki. Organizatorzy przedsięwzięcia liczą również na minidyskusje, a także na wymianę informacji związanych z życiem zawodowym absolwentów i rynkiem pracy dla nich . (MB) The discussion on the realities of spatial economics goes virtual! ©ustas - stock.adobe.com Everybody is warmly invited to like the Facebook page GPKato (www.facebook.com/GPkato), which was created jointly by the Spatial Economics students and graduates and the graduates in Urban and Regional Economics, a specialization program once run by UE Katowice. The project initiators present it as “a space lacking rigid conventions, not limited by the start and end times of regular university classes”, where you can find some interesting facts and curiosities about local and regional development as well as spatial and urban planning. They also see the page as a platform for mini-discussions, and for the exchange of information concerning the graduate labor market and career prospects. (MB) Zeskanuj kod QR, aby szybko przejść na stronę GPKato / Scan the QR code to get quickly to GPKato site

79

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski