Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 88 Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otrzymały: Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, V Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Współpracę rozpoczęło VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Patronage of the University of Economics in Katowice was granted to: the 2 nd Academic Secondary School Complex in Chorzów, the High School Complex and the Karol Miarka High School with Bilingual Classes in Żory, the Adam Mickiewicz High School in Katowice, the Administration, Economics and General Education Secondary School Complex in Bytom, the Gustaw Morcinek School Complex in Tychy. Collaboration has also been initiated with the Janusz Korczak High School in Sosnowiec. Uczniowie wraz z dyrektorami podczas podpisania umów ze szkołami / Signing the agreements with schools – high school principals and students, fot. archiwum UE Katowice/photo archive UE Katowice oraz finansowo-prawnych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Cały Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na uniwersytecie był solidną porcją wiedzy podaną w atrakcyjnej formie. Program obfitował w wiele zajęć adresowanych także do studentów, dla których z kolei program prelekcji przygotował Parlament Studencki we współpracy z partnerami merytorycznymi. Uroczyste podpisanie umów ze szkołami 9 stycznia br. w auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych UE Katowice odbyło się uroczyste przyznanie patronatu UE Katowice szkołom z Bytomia, Chorzowa, Tychów, Katowic i Żor oraz uroczyste podpisanie umowy o współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Sosnowcu. Wzorem zapoczątkowanych w listopadzie prelekcji przeznaczonych dla uczniów i tym razem nie zabrakło wykładu oraz ciekawej akademickiej dyskusji. „Jesteśmy dumni, że nasza sieć szkół partnerskich i objętych patronatem stale się poszerza. Naszym celem jest, aby mieć jak najlepszych studentów i państwa uczniowie są idealnymi kandydatami. Przyznając już współpracującym szkołom patronat, jednocześnie gratulujemy osiągniętych sukcesów. Dziś do naszej rodziny akademickiej dołącza kolejne sosnowieckie liceum. To dla nas wielkie participants to acquire a good deal of knowledge communicated in an attractive form. The program also included numerous activities targeted at our University students, prepared by the Student Parliament in collaboration with business partners. Agreements signed with Silesian schools On 9 January 2018, the University of Economics in Katowice officially granted patronage to schools based in Bytom, Cho rzów, Tychy, Katowice and Żory; a cooperation agreement was also signed with the J. Korczak High School in Sosnowiec. The event, held in the Advanced Information Technology Center, involved a lecture and an interesting academic discussion similar to those initiated in November. – “We are proud to see that the network of our partner schools and those we hold under our patronage is expanding. We aim to admit the best applicants, and your students make ideal candidates. Granting our patronage to partner schools, we also congratulate them on the success they have already achieved. Today, another high school based in Sosnowiec joins our academic family. It is a great event for us” – said Prof. Sławomir Smyczek, Vice-Rector for Education and Internationalization. After the agreements had been signed, dr Marcin Baron

89 święto” – powiedział podczas spotkania prof. Sławomir Smyczek, prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji. Po uroczystym podpisaniu umów dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych poprowadził interaktywny wykład na temat innowacji dydaktycznych. Nie zabrakło interesującej dyskusji dotyczącej współczesnej edukacji. Swoimi opiniami podzielili się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. „Nie sądziłam, że ta uczelnia jest aż tak nowoczesna. Aula CNTI robi ogromne wrażenie. Cieszę się, że w pierwszym dniu trwającej współpracy między naszą szkołą a UE Katowice od razu mieliśmy okazję poczuć klimat studiów dzięki wykładowi. W przyszłości planuję zgłębiać tajniki dziennikarstwa i komunikacji społecznej właśnie na tym uniwersytecie, dlatego ten dzień jest naprawdę dla mnie ważny” – mówiła jedna z uczennic VI LO w Sosnowcu. from the Department of Strategic and Regional Research conducted an interactive lecture on teaching innovations, followed by an interesting discussion on contemporary education involving both students and teachers. – “I have not expected this University to be so modern. The auditorium of the Advanced Information Technology Center is really impressive. I am happy that – thanks to the lecture – we can experience the climate of academia on the very first day of the collaboration between our school and UE Katowice. In the future I am going to discover the secrets of journalism and social communication at this University, so this day is really important to me” – said one of the students of the J. Korczak High School in Sosnowiec. Uniwersytet Ekonomiczny, jako lider wśród śląskich uczelni, od wielu lat współpracuje ze środowiskiem edukacyjnym, realizując przeznaczone dla niego projekty, organizując studia podyplomowe dla nauczycieli, bezpłatne warsztaty dla uczniów, m.in. w ramach programu „Ekonomia dla Liceum i Technikum”, wykłady i konkursy z zakresu ekonomii, zarządzania, statystyki czy języków obcych. The University of Economics in Katowice, a leader among Silesian higher education institutions, has for many years collaborated with the school education sector, implementing dedicated programs including postgraduate courses for school teachers, free workshops for students (e.g. under the „Economics for Secondary Schools” program), lectures and competitions related to economics, management, statistics or foreign languages. Panel dyskusyjny podczas Dnia Biznesu dla Młodych / Discussion panel on the Youth Business Day, fot./photo UE Katowice Moment podpisywania umów / The signing of agreements, fot./photo UE Katowice Dzień Biznesu / Business Day

UE Forum 39
FORUM nr 43_SCREEN
UE Forum 43
UE Forum 42
UE Forum 35
UE Forum 38
UE Forum 34
UE Forum 36
AE Forum 28
UE Forum 31
AE Forum 10
AE Forum 24
AE Forum 23
AE Forum 7
AE Forum 17 18
AE Forum 30
AE Forum 11
AE Forum 21 22
AE Forum 27
AE Forum 29
AE Forum 6
AE Forum 13 14
System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
AE Forum 25 26
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...