Views
3 months ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 90 Anita Kopeć Studiuj w Katowicach W październiku 2017 roku pracownicy i studenci naszej Alma Mater odwiedzili pięć miast w Polsce, zachęcając do studiowania w wyjątkowym ośrodku akademickim, jakim są Katowice. Mobilne „mia- steczko akademickie” cieszyło się ogromnym zainteresowa- niem i z pewnością przekonało kandydatów do studiowania w Katowicach. „Studiuj w Katowicach” to wspólna akcja Urzędu Miasta Katowice i katowickich uczelni, tj. Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mobilne „miasteczko akademickie” miało na celu połączenie punktów informacyjnych najlepszych uczelni publicznych z Katowic w centrach poszczególnych miast, aby zjednoczyć w strefie jak najwięcej uczniów szkół średnich, a szczególnie maturzystów gotowych do rozpoczęcia akademickiej przygody w stolicy Górnego Śląska. Odwiedziliśmy pięć miast: Bielsko-Białą, Tarnów, Radomsko, Strzelce Opolskie i Brzeg. W naszym namiocie padały pytania zarówno o ofertę studiów I i II stopnia, jak i studiów podyplomowych oraz programów dla dzieci i osób w wieku 50+. Kształcimy przez całe życie, dlatego ofertą dydaktyczną byli zainteresowani zarówno najmłodsi, jak i starsi mieszkańcy odwiedzanych przez nas miast. Zdecydowanie największą popularnością cieszyło się nasze „koło fortuny” – atrakcja, w ramach której każdy zainteresowany mógł zakręcić kołem, wylosować pytanie z zakresu: ekonomii, wiedzy o uniwersytecie i mieście Katowicach, a po udzieleniu dobrej odpowiedzi zdobyć upominki sygnowane logo UE Katowice. Pracownicy wraz ze studentami reprezentującymi Parlament Studencki i Paneuropę sprawdzali wiedzę przyszłych kandydatów, a także przedstawiali atrakcyjną ofertę uniwersytetu, którego absolwenci mogą pochwalić się najwyższym wskaźnikiem zatrudnialności wśród największych uczelni na Śląsku. W miastach pojawiliśmy się nie tylko osobiście – wydarzenie promowane było również w uczelnianych mediach społecznościowych. Przez relacje na Instagramie i Snapchacie zachęcaliśmy kandydatów do spotkania z nami, a także na bieżąco pokazywaliśmy przebieg akcji. Wydarzenie było też relacjonowane na żywo dzięki najnowszej opcji w aplikacji Instagram. Dzięki temu przyszli kandydaci mogli towarzyszyć nam w wyjazdach, nie wychodząc z domu!

91 Study in Katowice In October 2017, staff members and students of our Alma Mater visited five cities in Poland with the aim of promoting Katowice as an exceptional academic center and the best place to study. A mobile “Academic Town” attracted avid interest and definitely accomplished its mission of selling the “Study in Katowice” idea. “Study in Katowice” is a joint initiative undertaken by the Katowice City Hall and higher education institutions based in Katowice, i.e. Academy of Fine Arts, Academy of Physical Education, Silesian University of Technology, Medical University of Silesia, University of Silesia and University of Economics. The idea behind the mobile “Academic Town” was to create a joint information point of the best public higher education institutions in Katowice in the centers of the cities on our route so as to woo into this shared space the greatest possible number of secondary-school students, particularly those in their final year, willing to embark on a university-education adventure in the capital city of Upper Silesia. The tour included 5 cities: Bielsko Biała, Tarnów, Radomsko, Strzelce Opolskie, Brzeg. Visitors to our tent asked a wide range of questions – they were interested in the first-cycle, second-cycle and postgraduate programs, as well as our offering for children and people aged 50+. Since we provide lifelong learning opportunities, our educational programs appealed to both young and elderly inhabitants of the cities we visited. Our “wheel of fortune” proved the most popular attraction – anybody could spin the wheel, pick a question relating to economics, UE Katowice or Katowice City, and upon giving the correct answer – win a gift featuring the university logo. The university staff and students from Student Parliament and Paneuropa, student organizations, who played host to the event, not only tested the knowledge of prospective applicants, but also presented the university’s study programs. The offering is extremely attractive as UE Katowice boasts the highest graduate employability rate among the tertiary education institutions in Silesia. We visited the cities both in person and virtually – the event was promoted in the university’s social media. Instagram and Snapchat stories provided continuous updates and thus encouraged candidates to meet us up. We also used Instagram’s latest feature to live-stream the event. As a result, future recruits were able to accompany us on our tour without leaving home! „Miasteczko akademickie” w Radomsku / Academic Town in Radomsko, fot./photo A. Kopeć „Miasteczko akademickie” w Brzegu / Academic Town in Brzeg, fot./photo A. Kopeć „Miasteczko akademickie” w Bielsku-Białej / Academic Town in Bielsko-Biała, fot./photo A. Kopeć „Miasteczko akademickie” w Strzelcach Opolskich / Academic Town in Strzelce Opolskie, fot./photo A. Kopeć

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski
Grudzień 2009 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
„Głos uczelni” nr 207 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu