Views
6 months ago

ZsP_2018_04

HÚSVÉT[Máté ev.

HÚSVÉT[Máté ev. 16.1–12] KRISZTUS FELTÁMADOTT! Akit megkínoztak és keresztfán öltek meg, legyőzte a halált, újra tanítványai közé ment és velük volt; majd felment a mennybe, elküldte a vigasztalás és bátorítás lelkét az övéinek. De nemcsak ott és akkor, hanem itt és most is, templomainkban, családi otthonokban, emberi életekben jelen van az Ő Szentlelke által. Krisztus feltámadott! Olyan örömhír ez, ami célt, értelmet ad az életünknek! Jézus művének a központja ez, minden erre nézve történik. Az, hogy megfeszítették: Isten akarata – Jézus így szenvedte el a büntetést helyettünk. Így kellett lennie, hiszen Isten így dicsőíthette meg Fiát, így teremthetett újat – ezért lehetünk mi most az Ő gyermekei. A keresztyén világ Húsvétkor ezt ünnepli! De míg sokan elhiszik, hogy Jézus valóban itt járt, tanított, gyógyított a földön, sőt azt is, hogy meghalt a kereszten, a döntő üzenetet, azt, hogy ő feltámadt, és ma is él, már jóval kevesebben vallják. Ennek az evangéliumi történetnek a szereplői is kételkednek… „A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik.” (Máté 16. 1.) Mennyei jelet kérnek Jézustól, olyan 14 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2018.március igazoló jelet, amelyik minden kétséget kizáróan bizonyítja az ő Messiás voltát. Nekünk is vannak ilyen kérdéseink? Mi is hányszor kérjük azt Istentől, hogy Uram, segíts most meg, és ha megmutatod a Te jelenlétedet, akkor majd bízni fogunk Benned, eljárunk a templomba, meghallgatjuk a Te igédet, olvasunk rendszeresen Bibliát, abbahagyjuk a gonosz cselekedeteinket. Csak Te „lépj” először, csak Te mutass valami olyan jelet, ami kétségtelenül bizonyítja a Te jelenlétedet. A farizeusok és a szadduceusok kérdeztek és Jézus válaszolt az ő kérdésükre. Arra akarja felhívni a figyelmet, hogy az Isten dolgaival foglalkozó embereknek az idők jeleit is fel kell ismerniük. Ahogyan a természet jeleit magyarázták, úgy, sőt, még jobban kellene Izráel vezetőinek az idők jeleit felismerni, és azt magyarázni. „Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?” A jel követelése helyett inkább az idők jeleinek figyelése lenne a feladatuk. Mi hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Most is itt él az Úr Jézus Krisztus közöttünk, de vajon észrevesszük-e az Ő jelenlétét, az Ő jeleit? Ha valami jó történik velünk, akkor azt a szerencsének, más jóindulatának, vagy Isten tettének tudjuk-e be? Jézus a kérdésre azt a választ adja, hogy a Jónás próféta jele adatik jelként. Jónás próféta jele lesz az a bizonyos mennyei jel. (Három nap a cethal gyomrában.) Azért ünnepelhetünk most, mert Jézus feltámadt a halálból és feltámadásával legyőzte azt, ez Húsvét örömüzenete. Kell-e ennél nagyobb mennyei jel? Ez a bibliai ige idén Húsvétkor arra buzdít bennünket, hogy erre a jelre, Jónás próféta jelére nézve haladjunk előre a hit útján! Ha Jézus Krisztusról beszélünk, mindig ez a jel legyen a szemünk előtt: Jézus, aki feltámadt! Értünk. Elszenvedte a büntetést, az Atya megdicsőítette Őt, minden kétséget kizárva bizonyította, hogy Ő a Messiás. Jézus feltámadt, és az Atya előtt nekünk közbenjárónk. Azért halt meg, hogy a mi bűneikből megszabadítson! Hogy mi akadály nélkül, bűnvallással, de Isten kegyelmébe kapaszkodva mehessünk Őhozzá. Feltámadt és az Atya előtt védelmezőnk és közbenjárónk. Ezt ünnepeljük, és erre emlékezünk Húsvétkor. Áldott legyen az ünneplésünk! Matyó Lajos lp

A NAGYHÉT LEGFONTOSABB LITURGIKUS PROGRAMJAI A ZSÁMBÉKI KATOLIKUS TEMPLOMBAN !!!Márc. 30. PÉNTEK – NAGYPÉNTEK – szigorú böjti nap!!! 15:00 Keresztút, majd utána AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK LITURGIÁJA a szensír megnyitása, szentsír látogatás 20:00­ig alatta gyóntatás Márc. 31. SZOMBAT – NAGYSZOMBAT 08:00 Virrasztó és reggeli zsolozsma zsolozsma (3. lamentáció), gyermekek kyriéje utána gyóntatás Szentsír látogatás egész napon át 20:00 HÚSVÉTI VIGILIA tűzszentelés, húsvéti örömének, szentmise, feltámadás sz. Márc. 28. SZERDA– NAGYSZERDA 18:45 Virrasztó zsolozsma (1. lamentáció) gyermekek kyriéje Márc. 29. CSÜTÖRTÖK – NAGYCSÜTÖRTÖK 18:00 Szentmise: AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE 19:00 Virrasztó zsolozsma (2. lamentáció), gyerekek kyriéje 20:00 Virrasztás este 22:00­ig – Jézus búcsúbeszéde Ápr. 1. VASÁRNAP – HÚSVÉTVASÁRNAP 08:30 NINCS LAUDES (gyónási lehetőség) 09:00 Misztériumjáték, Szentmise: Pro Populo (alatta gyónási lehetőség) utána: Ételszentelés 17:30 Keresztelési vesperás, körmenet a keresztkúthoz 18:00 Szentmise Ápr. 2. HÉTFŐ – HÚSVÉTHÉTFŐ 08:30 Laudes 09:00 Szentmise 17:30 Keresztelési vesperás, körmenet a keresztkúthoz „A feltámadás öröme valami olyasmi, aminek a megtapasztalását nekünk is meg kell tanulnunk, de amit csak akkor tapasztalhatunk meg, ha először kitanuljuk a kereszt tragédiáját. Ahhoz, hogy föltámadjunk, először meg kell halnunk. Meg kell halnunk az önzés számára, amely minden jóban gátol minket, félelmeink számára, ami a világot oly szűkké, oly hideggé, oly szegénnyé, oly kegyetlenné teszi. Meg kell halnunk, de úgy, hogy lelkünk élhessen, örvendezhessen, felfedezhesse az élet kútforrását. Ha ezt megtesszük, akkor Krisztus feltámadása hozzánk is eljön. A kereszten való meghalás nélkül azonban nincs feltámadás; feltámadás, amely öröm, a visszaszerzett élet öröme, annak az életnek az öröme, amelyet senki sem vehet el többé tőlünk!” Anthony Bloom metropolita gondolatai Cserháti Sándor ref. lp. adaptációja A húsvéti ünnepkör alkalmai a református gyülekezetben – Zsámbék, Petőfi S. u. 23. Március 25. vasárnap 9.00 Virágvasárnap – Családos istentisztelet Március 29. csütörtök 18.00 Bűnbánati alkalom, úrvacsorai előkészítő Március 30. Nagypéntek 9.00 Nagypéntek, istentisztelet Április 1. Húsvétvasárnap 9.00 Húsvét I. úrvacsorás ünnepi istentisztelet Április 13. Húsvéthétfő 9.00 Húsvét II. úrvacsorás ünnepi istentisztelet vendég lelkész szolgálatával MÜLLER PÉTER TARTOTT TELTHÁZAS ELŐADÁST 2018. 02. 26­án GONDVISELÉS címmel a Művelődési Házban. Fotó: Medveczki Katalin Fotók: Fejér Gábor OLIMPIAI ÖTPRÓBA pontszerző Tavaszváró gyalogtúra a Nyakason, a Zsámbékfutás szervezésében 2018. 02. 25-én. 2018.március ZSÁMBÉKI POLGÁR 15