Views
8 months ago

LIDL SA Baltic 2017

Sąlygos Konditionen

Sąlygos Konditionen LD-IA-04 LD-TK-01 4.11 SANDĖLYS / PREKIŲ PRISTATYMO ZONA LAGER/PU-ZONE Bendroji informacij a Allgemeine Informationen ● Prekių pristatymo /Sandėlio grotos (vartai) PU-Gitter − Cinkuotos dviejų sąvarų plieninės grotos (vartai), atskiriančios prekių pristatymo zoną nuo sandėlio. Apsauginiai kampuočiai pritvirtinti į betoninę grindų plokštę. Kampuočio kraštinių ilgis 200 mm, plieno lakšto storis ne mažiau kaip 6 mm. LD-IA-03; su magnetiniu užrakto kontaktu signalizacij ai. Verzinktes, zweifl ügeliges Stahlgitter zur Abtrennung PU-Zone vom Lager mit beidseitigem Bodenrammschutz gem. Leitdetail LD-IA-03; mit Magnetriegelkontakt für die EMA. − Prekių pristatymo zonos grotų aukštis ~2,70 m. Höhe des PU-Gitters 2,70m. − Stumdomųjų durų sąvaros su nuolydžiu sumontuojamos taip, kad jos pačios laisvai atsidarytų, o atsidariusios pilnai užslinktų už stacionarių šoninių elementų.. Schiebefl ügel muss in geöffnetem Zustand vollständig (inkl. Schließmechanik) hinter den Seitenteilen stehen. − Akučių dydis apie 50x50mm. Profi lių matmenys ne mažiau, kaip 40x40 mm. Strypų storis – ne mažiau kaip Ø 5 mm. Tinklo tvirtinimo būdas – taškinis virinimas. Das Gitter soll bis zur Unterkante des Belags reichen. Maschengröße: 50x50 mm. Profi labmessungen: mindestens 40x40 mm, Stabstärke Ø mind. 5mm ● Valymo mašinos stovėjimo vieta Putzmaschinenstellplatz − Standartinė plieninė plautuvė su apsauga nuo persipylimo ir grotelėmis pvz.: Sanela SLVN1 arba analogas. Standard-Ausgussbecken aus Stahl mit Überlauf und Ablagerost (gem. LD-IA-04). − Valymo mašinos stovėjimo vieta 2,00 m x 1,40 m su 3 dalių cinkuotomis grotelėmis.Grotelės su dvejomis įleistomis rankenomis ant kurių galima užvažiuoti. Visos trys grotelių dalys įrengiamos su įleistomis rankenomis Grotų akučių dydis 34,3 x 34,3 mm. Grotelės gaminamos iš suvirinto, cinkuoto plieno S235JR. Apkrovas laikančios grotelių juostų skerspjūvis 25x5 mm, kai tarpatramis iki 700mm. Juostelės perduoda apkrovas grotelių kraštuose esantiems T ir L formos profi liams. L formos profi lis įrengiamas prieduobės perimetru, o T formos profi liai – skersiniai apkrovas paskirstantys profi liai. Konstruktorius projekte privalo nurodyti T profi lių gabaritus ir jei reikia tarpines atramas.. Grotelės turi gebėti atlaikyti mažiausiai 10 kN/ m² naudojimo apkrovą Putzmaschinenstellplatz 2,00m x 1,40m mit 3-teiligem verzinkten und befahrbarem Gitterrost. Zwei versenkbare Handgriffe an jedem Gitter. − Grindų plovimo mašinos zonoje šoninės sienos apsaugomos karštuoju būdu cinkuotu kampuočiu užpildytu betonu analogiškai kaip prie šaldymo kameros ilgosios kraštinės. Bei Einsatz einer separaten Putzmaschine für die Backvorbereitung, ist diese auf einem gleichartigen Gitterrost (ca. 60 x 100cm) neben der Filialputzmaschine zu platzieren. 64

4.12 ŠALDYMO KAMEROS KÜHLZELLEN Bendroji informacij a Allgemeine Informationen ● Dydį / talpą / temperatūrą nustato Lidl pardavimų skyrius. Größen/Kapazitäten/Temperaturen werden durch VT NAT. ● Atkreipkite dėmesį į skersinį pjūvį „Giliojo šaldymo kamera – šaldymo technika – statyba“. Die Schnittstellenübersicht „Tiefkühlzelle - Frigorist - Bau“ ist zu beachten. ● Perėjimas tarp plytelių dangos ir šaldymo kameros durų: eilė „Stelcon“ plokštelių, 30 x 30 cm, grindų lygyje. Am Übergang Fliesenbelag zu Kühlzellentüren: eine Reihe Stelconplatten, 30 x 30cm, bodeneben. ● Šaldymo kameros durys apsaugoma metaliniu karštuoju būdu cinkuotu lakštinio plieno lankstiniu 200x200x3 mm tvirtinant į grindų plokštę. Kühlzellentüren mit feuerverzinktem dreieck Stahlhohlprofi l 200/200/3mm geschützet, befestigt in Bodenplatte. ● Iš sandėlio pusės siena apsaugoma karštuoju būdu cinkuotu užbetonuotu L formos kampuočiu pagal brėžinį. An Lagerseite: feuerverzinkter und ausbetonierter L-Winkel durch GU gem. Leitdetail. ● Prieš išorines kameros duris: karštuoju būdu cinkuotas, uždaras keturkampis profi lis (pvz., 100/200/3 mm), prisuktas prie grindų. Vor äußeren Zellentüren: feuerverzinktes, geschlossenes Kastenprofi l (z.B. 100/200/3mm) am Boden verschraubt. Vidaus apdaila Innenausbau ● Grindų plokštės įgilinimas: Absenkung der Bodenplatte: − 15 cm gylio prieduobė, prie šaldymo kameros pločio reikia pridėti 2x 10 cm / prie šaldymo kameros ilgio – 2x 20 cm). 15 cm tief im max. ausbaubaren Kühlzellenbereich (Zellenbreite plus 2x 10cm /max. Zellenlänge plus 2x 20cm). − Šaldymo kameros prieduobėje įrengiamas išlyginamasis grindų sluoksnis bei garo izoliacij a. Įgilinimas po išlyginamojo sluoksnio ir garo izoliacij os įrengimo - 13 cm nuo sandėlio grindų plytelių sandėlyje viršaus. Fertigmaß nach Höhenausgleich und Aufbringung der Dampfsperre (z.B. einlagige Bitumenschweißbahn mit Aluminium-Einlage) -13cm von OK Fertigfußboden. − Būtina laikytis šaldymo kamerų tiekėjo keliamų grindų plokštės lygumo reikalavimų, kuriuos patikrina ir patvirtina statybos projektų vadovas. Ebenheitsanforderungen des Kühlzellenlieferanten sind zu beachten und durch den PL Bau freizumelden. Šaldymo kameros vėdinimo pavyzdys Beispiel Hinterlüftung Kühlzelle Šaldymo kameros vaizdas iš vidaus Innenansicht Kühlzelle 65