Views
7 months ago

Haydi Trabiyi Boyayalım Geri Dönüşüm Araç Boyama Projesi

MESAJ STRATEJİSİ na

MESAJ STRATEJİSİ na Mesaj: Ona Sosyal Medyayı Öğret na mesajdan yola çıkılarak: İlkokul çağındaki çocukların doğru sosyal medya kullanımı hakkında yeteri kadar bilgi ve donanıma sahip olmadığına değinilecektir. İlkokul çağındaki çocukların; sosyal medyayı doğru amaçlarla kullanmadığı dile getirilecektir. Doğru kullanıldığı takdirde sosyal medyanın çocuklar için olumlu sonuçlar yaratacağı mesajını yaygınlaştırılacaktır.

KAMPANYA STRATEJİSİ ampanya stratejisi; hedef kitlemizin dikkatini çekme ve hedef kitlemizi ilgilendirme amacı taşımaktadır. Hedef kitlemizde yükseltmek istediğimiz bilinç üzeyini ve gerçekleştirmek istediğimiz davranış değişikliğini; kampanya ratejisinde kullanacağımız taktiklerle gerçekleştireceğiz. Kampanya stratejisinin ktikleri; iletişim stratejisinde belirtilen mesajları vurgulayacaktır. ampanya stratejisi 3 aşamadan oluşacaktır: 1.Hazırlık Aşaması 2.Merak Uyandırma ve Dikkat Çekme Aşaması 3.Bilgilendirme ve Etkinlik Aşaması

t%C3%BCbitak2016-ortaokul