Views
8 months ago

Haydi Trabiyi Boyayalım Geri Dönüşüm Araç Boyama Projesi

ETKİNLİK PLANI

ETKİNLİK PLANI .İlköğretim okullarında ücretsiz sosyal medya eğitimlerin düzenlenmesi: YGULAMA DETAYI: köğretim okullarında belirli tarih aralıklarında, pilot şehirlerdeki üniversitelerin iletişim kültelerinden, sosyal medya ve sosyal medyanın doğru kullanımı üzerine eğitim lmış gönüllü öğrenciler tarafından bir eğitim programı düzenlenecektir. irinci Eğitim Programı: 01-29 Ekim tarihleri arasında, MEB tarafından belirlenen tanbul’daki yüz ilköğretim okulunda gerçekleşecektir. Belirlenen yüz ilköğretim okulu kim ayı içerisinde eğitmenlere bölgesel olarak paylaştırılacaktır. inci Eğitim Programı:01-30 Aralık tarihleri arasında, MEB tarafından belirlenen köğretim okullarında gerçekleşecektir. çüncü Eğitim Programı: 15 Şubat-13 Mart tarihleri arasında, aynı şekilde belirlenen köğretim okullarında yapılacaktır.

ETKİNLİK PLANI .Okullarda; Ebeveyn ve Öğretmen Buluşmaları: YGULAMA AMACI: Bu buluşmaların temel amacı çocuklara verilen eğitimin paralelinde, velilerinde konu hakkında doğru ve çocuklarını yönlendirici bilgiye sahip olmalarıdır. Çocukların okulda öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarında da uygulayarak, pekiştirmeleri önemlidir. Ancak bu bilgilerin doğru bir şekilde uygulanabilirliğinde ebeveynlere önemli roller düşmektedir. Bu nedenle, verimli sosyal medya kullanımında çocuklarla birlikte ebeveynler de bilinçlendirilmelidirler.

e-