Views
7 months ago

Haydi Trabiyi Boyayalım Geri Dönüşüm Araç Boyama Projesi

SWOT

SWOT ANALİZİ

BİRİNCİL VERİLER IŞIĞINDA ARAŞTIRMA Her biri 7 sorudan oluşan 3 adet anketimizi yüz yüze görüşme yöntemini kullanarak birincil hedef kitlemizden;ortalama yaşları 9 ile 12 arasında değişen 20 ilkokul öğrencisine uyguladık. ANKETİN AMACI Uyguladığımız anketlerin ortak amacı; çocukların sosyal medya platformlarını kullanma amaçlarını, alışkanlıklarını ve bilinçlerini tespit etmek. ANKETİN SINIRLILIKLARI Anketin amacına ulaşması için rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak 20 kişilik bir örneklem gurubu seçilmiş. Bu kişilerin verdiği cevaplar genellenerek bir değerlendirmeye ulaşılmaya çalışılmıştır.Ancak cevapların kişiden kişiye değişeceğinden,20 kişinin verdiği cevapların toplum genelini kapsamama ihtimali mevcuttur.

e-