Views
6 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛ/ΝΙΕΣ CY - ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

TECHNOLOGY Η

TECHNOLOGY Η έλευση του 5G Ο ρόλος των telcos Ο κόσμος των «αναδυόμενων τεχνολογιών» εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει βρει το νέο προσφιλές θέμα να ασχολείται: 5G ή αλλιώς Πέμπτη Γενιά Δικτύων Τηλεπικοινωνιών. παραγωγής, αναφέρονται δε σε ένα πολύ πιο συγκεκριμένο τεχνολογικά αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να συνοψίσουμε στα εξής: Γράφει η Χριστίνα Πατσιούρα christina@beechamresearch.com Όταν είχα ξεκινήσει πριν από περίπου δύο χρόνια να ασχολούμαι με αυτόν τον κόσμο, πολύς λόγος γινόταν για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (ή όπως συχνά αναφέρεται στην κεντρική Ευρώπη, “Industry 4.0”) που ήρθε σαν συνέχεια της Τρίτης, της λεγόμενης «Ψηφιακής Επανάστασης» και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που με τη σειρά της ακολούθησε τη Δεύτερη, η οποία εισήγε τις καινοτομίες του Φορντισμού στην οργάνωση της παραγωγής, και στηρίχθηκε στον ηλεκτρισμό και το ατσάλι, η οποία με τη σειρά της αποτέλεσε την εξέλιξη της πρώτης, η οποία στηρίχθηκε στην απαρχή της βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων, κυρίως του βαμβακιού και του σιδήρου. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα να μιλάμε για την Πέμπτη Γενιά δικτύων τηλεπικοινωνιών, τα οποία έχουν μεν μικρότερο κύκλο ζωής από τα επικρατούντα μοντέλα βιομηχανικής • Τη δυνατότητα της τηλεπικοινωνίας ως προς τη γεωγραφική κάλυψη (τοπικά, εθνικά, παγκόσμια). • Το είδος και τα μέσα επικοινωνίας (τεχνολογίες κατάλληλες για σταθερή ή κινητή τηλεπικοινωνία, εύρος συσκευών που εξυπηρετούν, είδος δεδομένων που μεταφέρουν, κ.ο.κ.). • Την ποιότητα της τηλεπικοινωνίας (ασφάλεια, ταχύτητα, κ.ο.κ.). Σε κάποια αντιστοιχία, η πρώτη γενιά δικτύων τηλεπικοινωνιών, το λεγόμενο 1G, εισήχθη στις αρχές της δεκαετίας του ’80, και το 2G που ακολούθησε, στο οποίο το roaming δεν ήταν εφικτό, προσέφεραν μόνο η δυνατότητα για μετάδοση φωνής και ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (SMS), καθώς και τη σύνδεση με το διαδίκτυο στις ταχύτητες 9 - 140 22 KT MΑΡ 2018

kbit/sec. Η μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ώθησε τις τηλεπικοινωνίες να επιτρέψουν μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 150 kbit/sec - 2 Mbit/ sec, μέχρι την έλευση της Τέταρτης Γενιάς (4G), η οποία μας επιτρέπει, πέρα από την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη συνομιλία μέσω αυτού, και τη μετάδοση βίντεο και τη χρήση πολυμέσων σε ταχύτητες μέχρι και 2 Gbit/sec. Το όραμα της Πέμπτης Γενιάς τηλεπικοινωνιών συνοψίζεται στους παρακάτω στόχους όπως αυτοί προσδιορίζονται από το GSMA, την Παγκόσμια Ένωση Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων: • Συνδεσιμότητα για όλους χωρίς περιορισμό. • Βέλτιστη απόδοση δικτύων τηλεπικοινωνιών, τόσο οικονομικά όσο και αναφορικά με την καινοτομία των τεχνολογιών τους. • Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων όλων των κλάδων. • Εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας και μετασχηματισμός της αντίστοιχης εμπειρίας χρηστών. • Βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και ευρύτερης χρήσης του Διαδικτύου των Πραγμάτων και υπηρεσιών. Ήδη σε διάφορες περιοχές του κόσμου, πραγματοποιούνται πολλές δοκιμαστικές εφαρμογές του 5G, ή καλύτερα τεχνολογιών που είναι πιο ανεπτυγμένες από το 4G. Από ότι μαθαίνουμε, η Ασία και η Βόρεια Αμερική είναι οι περιοχές μεγαλύτερης ανάπτυξης και υιοθέτησης του 5G, περισσότερο απ’ότι η Ευρώπη και οι υπόλοιπες περιοχές του κόσμου. Εμπορικές εφαρμογές αναμένονται να ξεκινήσουν ήδη από τα μέσα του 2019 και περισσότερο μετά το 2020 και μέχρι το 2025. Τεχνικά, αυτά μεταφράζονται σε ταχύτητες περί του 1 Gbit/sec. Το GSMA αναμένει τα έσοδα των παρόχων τηλεπικοινωνίας να έχουν ρυθμό ανάπτυξης 2,5% μέχρι το 2025 (CAGR) και το 5G να βοηθά ώστε ο ρυθμός να φτάσει στο 5%. Σύμφωνα με την Ericsson, τα έσοδα των παρόχων τηλεπικοινωνιών αναμένεται να αυξηθούν 1,5% CAGR από το 2016 και μέχρι το 2026, ενώ τα έσοδα του κλάδου ΤΠΕ γενικά κατά 13,6% την ίδια περιόδο. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν. Η συνήθης απάντηση των εταιρειών τηλεπικοινωνίας αναφέρεται στην επιδίωξη τους να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες πέραν της συνδεσιμό- 23 KT MΑΡ 2018

Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 233
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 234
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 237
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 238
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 240