Views
7 months ago

Ołomuniec

yła na pantomimie,

yła na pantomimie, przekaz był bardzo jasny i zrozumiały dla wszystkich widzów. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na przedstawienie teatralne, które miało charakter dramy. Spektakl poruszał problem wykluczenia społecznego. Aktorami byli studenci Uniwersytetu Palackiego. Mimo, że sztuka oparta Nasz wyjazd wzbogaciły także galerie i muzea, które udało nam się odwiedzić. Jednym z nich było Arcidiecézní Muzeum Olomouc. Naszą uwagę przyciągnęły zwłaszcza rozmaite obrazy, antyczne kolumny, rzeźby, piety wykonane z różnych materiałów, a także gigantycznych rozmiarów karoca znajdująca się w jednym z pomieszczeń. Na przestrzeni muzealnej można zobaczyć kilku miesięczne wystawy które są tak dobierane, aby pasowały do całego uroku tego miejsca.

Interaktywne tablice pozwalały nam lepiej zrozumieć różne formy sztuki oraz poznać zwyczaje ludności Ołomuńskiej z różnych epok. Uczyliśmy się przez doświadczanie i eksplorowanie