Views
6 months ago

Ołomuniec

W dniach 12-15 marca

W dniach 12-15 marca jako członkowie Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem, działającego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie uczestniczyliśmy w konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. Pierwszego dnia odwiedziliśmy również szkołę specjalną mieszczącą się w Czeskim Cieszynie, prowadzoną przez Diakonię Śląską. Podczas wizyty mogliśmy zapoznać się z genezą powstania i wieloletnią historią działania placówki, której pomoc kierowana jest między innymi do : osób niepełnosprawnych intelektualnie, seniorów, bezdomnych oraz dzieci i ich rodzin w trudnym położeniu życiowym.

Diakonia prowadzi także szkolenia dla osób zajmujących się pracą w zakresie edukacji specjalnej. Pani dyrektor Diakonii Śląskiej wygłosiła dla nas krótki referat dotyczący funkcjonowania placówki. Mieliśmy również możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej oraz filmów obrazujących pracę nauczycieli z dziećmi a także inne aspekty działania placówki. Zostaliśmy oprowadzeni po salach dydaktycznych i pomieszczeniach przeznaczonych do rozwijania różnych kompetencji uczniów: muzycznych, ruchowych, kulinarnych, tanecznych i artystycznych. Mieliśmy możliwość bezpośredniej obserwacji zajęć lekcyjnych osób niepełnosprawnych na różnym poziomie kształcenia. Odwiedziliśmy także jedno z mieszkań chronionych, znajdujących się na terenie placówki.