Views
8 months ago

Ołomuniec

Drugiego dnia wyjazdu

Drugiego dnia wyjazdu wzięliśmy czynny udział w konferencji naukowej, o nazwie - „19th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs”, odbywającej się w Ołomuńcu (Czechy) w dniach 12-15 marca w ramach Szóstych Ołomuńskich Dni Poświęconych Specjalnej Edukacji. Podczas sesji plenarnej mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji zagranicznych gości. Referaty wygłosili między innymi: W.F. Morrison, z USA „What Messages Do Special Education Labels Communicate”, S. Suda „Experimentální dramatika – Dialogické jednání s vnitřními partnery” i Valenta,J. „Paní, vy krásně vypadáte!”(...) aneb „O komunikaci,sebestylizaci a životních divadýlkách” oraz Pani K. Vitásková „Pragmatika jako východisko, prostředek i cíl moderníspeciální pedagogiky a logopedie – ale jsou „okna pragmatiky“(skutečně) dokořán?”. Ubogacającym doświadczeniem było także dla nas wzięcie udziału w warsztatach prowadzonych przez Panią F. Uko z Nigerii na temat: „ Attitudes of Primary School Teachers towards Inclusive Education of Children with Hearing Impairment in Calabar”.

Program obejmował także wystąpienia innych uczestników konferencji w formie prezentacji w sesjach tematycznych, w sesjach posterowych oraz warsztaty. Opiekun naszego koła Pani dr Joanna Kossewska przedstawiła wygłosiła referat podczas Sesji Tematycznej zatytułowany: „NAO Robot in Education and Therapy of Children with Disabilities: Researchon Attitudes by Polish Professionals”. Opiekun pomocniczy naszego koła Pani Doktor Agnieszka Lasota zaprezentowała wyniki swoich badań naukowych w formie plakatu pt: „Parental Attitude and Coping with Stress among Parents of Healthy Children and of Children with Atypical Development” oraz wygłosiła krótką jego prezentację podczas Sesji Posterowej.