Views
4 months ago

2018

9 400-S מזווד

9 400-S מזווד בשילוב של טילים לטווח הארוך וטילי E350-S לטווח הבינוני-קצר,‏ נגזרת חדשה של משגר 400-S מזווד עם שילוב של טילים לטווח הארוך והבינוני-‏ 2 או .E96M9 E96M9 מערכת 500-S, בשלבי פיתוח אחרונים,‏ במקביל לביצוע ניסויי יירוט בגובה רב מאוד.‏ מוערך כי הצטיידות ‏)בסה"כ 10 גדודים(‏ תתחיל בשנת 2020. הביצועים הצפויים:‏ טווח יירוט של 600 ק"מ לטילים בליסטיים ו-‏ 400 ק"מ למטוסים.‏ גובה יירוט של 200 ק"מ.‏ יכולת העסקת 10 מטרות,‏ בו-זמנית.‏ S-300VM או ANTEY-2500 – מערכת טק"א חבירה לכוחות המתמרנים ( מערכת הגנ"א משולבת 1S-PANTSIR ‎2‎תותחי 30 מ"מ ו 12 טילי נ"מ(‏ מיגון ושרידות כלי-טייס נעשית פעילות רחבת היקף בכל הקשור בהגנה ובשרידות כלי-טייס וזאת בהיבטים של מיגון פיזי-‏ בליסטי,‏ ל"א אקטיבי ופאסיבי,‏ והגנה ‏"רכה"‏ באמצעות שבשים ומתכלים לצד הגנה קשה באמצעות צריחי נטרול בטכנולוגית לייזר .)DIRCM( המיגון הבליסטי דומיננטי במסוקים ונטען כי נגזר מלקחי ההפעלה בסוריה.‏ למרבית מסוקי הסער שתי ‏"לחיים"‏ של מיגון ‏)פלדה,‏ שבכלים המתקדמים מוסבת )6

10 לחומרים מרוכבים(‏ בחרטום,‏ מחוץ לחלונות התצפית התחתונים של הטייסים.‏ בנוסף,‏ ממוגנים מושבי הטייסים ואזורים קריטיים של המנוע,‏ הממסרות והצנרת.‏ במסוקי התקיפה,‏ כמו גם במסע"רים של הכוחות המיוחדים,‏ מותקנים למנועים אמצעים המנחיתים פליטת גאזים.‏ מרכיב זה מקטין את חתימת ה-‏IR של המסוק אל מול איום טילי הנ"מ האישיים .)MANPADS( הרוסים מציעים חליפת מיגון System( ,)DAS - Defense Aids שכינויה PRESIDENT-S ואשר כוללת מגוון פתרונות אל מול איומים בתחומי RF ו-‏IR‏.‏ חלק מכלי הטייס הרוסיים מצוידים בחבילת פתרונות כוללת או בחלקים ממנה.‏ במכלול:‏ גלאי מכ"ם,‏ לזירה וטילים ‏)ב-‏ UV וב-‏IR‏(,‏ שבשי IR, DIRCM רוסי,‏ פודים של ל"א,‏ מטעי RF נגררים וקינמטיים ומפזרי נורים ומוץ במגוון קטרים.‏ לא אותר קיומם של מטעי ל"א מנגד,‏ המשוגרים ממטוס כ-‏ TALD/ MALD התעשיות הביטחוניות הרוסיות:‏ ככלל התעשייה הביטחונית נתפסת כ"קטר"‏ טכנולוגי וכלכלי,‏ שאמור למשוך אחריו את כלל הכלכלה הרוסית,‏ בפרט באזורים בהם קיימת תשתית תעשייתית ביטחונית.‏ הסנקציות השפיעו לרעה,‏ ולו רק זמנית,‏ גם על היכולת הרוסית לממש פעילות עסקית בתחום שוק האמל"ח.‏ ההשפעה מורגשת,‏ בין היתר,‏ בדחיית מועדי אספקה ‏)בגלל אי קבלת רכיבים מהמערב(‏ ובעמידה במחירים.‏ אפשר שהרוסים מצאו דרך לעקוף את הבעיה ולו חלקית,‏ באמצעות התעשייה הביטחונית של בלרוס,‏ שמעמידה תחליפים ברמה טכנולוגית גבוהה מאוד,‏ וקזחסטאן,‏ שבשטחה הוקמו תשתיות אמל"ח ומיזמים תעשייתיים של חברות ויצרנים אירופיים.‏ נמשך מאמץ מאוד משמעותי ליצור חלופות לרכיבים וטכנולוגיות שיובאו לטובת פרויקטים להצטיידות מקומית ומכירות אמל"ח.‏ ביטוי לכך יש בהשקעות בבניית תשתיות,‏ שילוב טכנולוגיות ייצור מתקדמות והכשרת וטיפוח כ"א מקצועי ומחקרי.‏ יש הסתייעות של התעשיות הביטחוניות ו/או הממשל במוסדות מחקר אוניברסיטאיים לקידום מחקרים ויצירת תשתיות מחקר וייצור בתחום הטכנולוגי.‏ יחד עם זאת,‏ הממשל מתנה מימון מרכזי,‏ בחלק מהמקרים,‏ בהוכחת היתכנות/‏ קיום דגמים/‏ ניסויים חלקיים ועוד.‏ בחודשים האחרונים חתם משרד ההגנה המקומי מול התעשיות הביטחוניות על 23 חוזים לפיתוח/‏ שדרוג/‏ הצטיידות,‏ בהיקף של כ-‏‎3‎ מיליארד דולר.‏ על אף האמור צפוי צמצום משמעותי של התקציב )2.7% במקום 3% מהתל"ג(,‏ שהשלכותיו ייראו החל מסוף .2018 11 תאגידים/‏ חברות רוסיים מדורגים בין 100 החברות הביטחוניות המובילות בעולם ‏)על-פי ‏"סולם"‏ ,)SIPRI כאשר תאגיד נמצא במקום העשירי.‏ High-Precision Weapons Holding ROSTEC – ארגון-על לתעשיות הביטחוניות,‏ הוקם לפני כעשור במגמה לארגן ולנהל את הפיתוח,‏ הייצור והשיווק של מוצרים בטכנולוגיות מתקדמות.‏ הוא כפוף ישירות למשרד ההגנה ולנשיא כאשר ROSOBORONEXPORT בכפיפות אליו.‏ בארגון 14 חברות אחזקה ‏)תאגידי ‏–על(,‏ 200 ארגונים מדעיים וכ-‏‎450,000‎ עובדים.‏ הארגון מקיף ארבעה תחומי פעילות עיקריים:‏ תעופה,‏ שכולל את Russian ו-‏Technodinamika‏.‏ Helicopters , KRET, UEC- United Engine Corporation )7

2017-2018