Views
1 week ago

2018

11

11 רדיו-אלקטרוניקה,‏ שמורכב מ-‏Shvabe Ruselectronics, ו-‏Avtomatika‏.‏ נשק,‏ תחמושת ומוצרי כימיה,‏ בו כלולים Techmash, High Precision Systems, NPO ו-‏Splav Kalashnikov Concern וקבוצת ‏"היוצאות מהכלל"‏ – יצרני רכב,‏ מטלורגיה,‏ ציוד רפואי ותרופות.‏ ככזה,‏ הארגון נחשב לשני בגודלו בעולם בתחום יצוא אמל"ח,‏ כשמכירותיו ב-‏ 2015 הסתכמו ב-‏ 13.1 מיליארד ‏)גידול של 3%(. 12.7 מיליארד דולר וב-‏‎2016‎ ב-‏ לטובת מהלכי שיווק ומכירה,‏ הוקמו למען תאגידי הענק מבני תצוגת קבע עצמאיים בסמוך לאתר תערוכת ה-‏ARMY‏.‏ המבנים כוללים אולם תצוגה רחב מידות שבו מוצגות תערוכות קבע ומצגות מתקדמות.‏ בנוסף,‏ קיימת אפשרות לתצוגות חיצוניות משתנות.‏ במבנים:‏ חדרי דיונים,‏ אירוח וכל הנדרש למו"מ עם לקוחות.‏ לצד יכולות אלה,‏ ניתן בתוך דקות בודדות להביא את הלקוחות לשטח שמותאם להדגמות תנועה ואש,‏ כשכל זה במרחק של כחמש עשרה דקות טיסת מסוק,‏ ממוסקבה.‏ בניגוד לתערוכות שנערכו בעבר,‏ הוצגו הפעם רבות מהתעשיות המובילות בתוך המבנה הייעודי של .ROSTEC במציגים נכללו:‏ תאגיד החימוש המדויק ( על אף שלתאגיד היה מבנה עצמאי,‏ דומה,‏ בסמיכות(.‏ יצרן הרקטות הארטילריות SPLAV, KBM, KBP, KRET, SHWABE, BAZALT, TECHMASH ועוד.‏ בקרב נציגי החברות שחסו בצילה של ROSTEC בוטאה אי שביעות רצון מהמצב החדש,‏ בגלל צמצום/ביטול הקשר הישיר בין החברות ללקוחות הקצה,‏ הגדלת המרכיב הביורוקראטי והסרבול בביצוע עסקאות ואפשרות לגידול משמעותי בעלויות ללקוח והקטנת הרווח לחברות,‏ בשל היווצרות ‏"פירמידת"‏ מקבלי החלטות ‏)="גוזרי קופון"(.‏ מדגימים טכנולוגיים הם המפתח להתמודדות בסיכוני הפיתוח 11, DEFENSE NEWS בינואר 2018 .2 Tech Demonstrations Key to Mitigating Project Risks, Says Dassault Aviation Boss www.defensenews.com/industry/2018/01/11/tech-demonstrations-key-to-mitigatingproject-risks-says-dassault-aviation-boss/ גורם בכיר במערך התעשיות הביטחוניות של צרפת הדגיש את החשיבות הרבה שהוא מייחס למדגימים טכנולוגיים,‏ שבעיניו הם חיוניים כדי לצמצם את הסיכונים בתהליכי הפיתוח סיכונים לתעשייה והן לממשלה.‏ – הן המדגימים נותנים הזדמנות לנסות ולבדוק את התכנון העקרוני לפני שמתניעים תוכניות יקרות.‏ לדוגמה,‏ התוכנית לפיתוח מטוס קרב עתידי בשת"פ של צרפת וגרמניה.‏ הוא מסביר כי יש סיכון רב במעבר מ"תכנון על נייר"‏ לתוכנית ביצוע בחומרה,‏ שעלולה לגלוש לבעיות וקשיים.‏ זה מה שקרה למטוס התובלה הצבאי .A400M לעומת זאת בתוכנית הפיתוח של המקל"ט ,Neuron נקטו בדרך של מחקר,‏ פיתוח וייצור של מדגים.‏ זה נמשך 8-6 שנים ועלה 400 מיליון אירו,‏ אבל איפשר לכל המעורבים בתוכנית לנסות את הטכנולוגיה לפני שנכנסו לתוכנית פיתוח ממש,‏ שדורשת כמובן השקעות גדולות נוספות.‏

12 החשיבות היא בהורדת הסיכונים של הפרויקט ובאפשרות לפעול,‏ תוך הזמן הנדרש,‏ להבשלת הטכנולוגיה.‏ אחרת גם התעשייה וגם הממשלה צריכים לקחת בחשבון מראש את רמת הסיכון הגבוהה של הפרויקט,‏ היוצרת אי-ביטחון שכל המטרות שלו יושגו.‏ אמנם אפשר להשתמש במחקרי סימולציה דיגיטלית,‏ אבל מדגים ממשי מסייע להיות מוכנים יותר טוב לעתידה של התוכנית,‏ שבמקרים כמו מטוס קרב עתידי אמורה לעלות בסופו של דבר הרבה מיליארדים של אירו.‏

Kulinarium 2018