Views
5 months ago

2018

15 הפנטגון

15 הפנטגון מגדיר בעדיפויות אסטרטגיות:‏ הצטיידות במערכות היי-טק ורפורמה בתהליכי הרכש , 19 NATIONAL DEFENSE בינואר 2018 .5 )1 )2 )3 .1 .2 .3 משרד ההגנה האמריקני הגיש לקונגרס מסמך מקיף ומסווג שמפרט את האסטרטגיה שתיושם בקביעת עדיפויות לציוד הייטק ולרפורמה בתהליכי הרכש.‏ הכתבה מתייחסת לסקירה בלתי מסווגת של התוכנית האסטרטגית,‏ לפי הרצאתו של שר ההגנה.‏ אלה עיקרי הדברים:‏ מדיניות הביטחון תתמקד ב"תחרות עם הכוחות הגדולים"‏ ‏)רוסיה,‏ סין,‏ קוריאה הצפונית(,‏ אך בלי להזניח את הלחימה בטרור.‏ החזרת היתרון האיכותי של ארה"ב,‏ שנשחק בתחומים שונים.‏ זאת בשלושה קווי פעולה עיקריים:‏ העצמת הקטלניות – ע"י השקעה בחלל,‏ סייבר,‏ הרתעה גרעינית,‏ הגנה מפני טילים,‏ מערכות אוטונומיות מתקדמות,‏ לוגיסטיקה זריזה,‏ יכולות תת-מימיות,‏ טכנולוגיות חסינות בפני לוחמה אלקטרונית.‏ העדפת האיכות על גודל הכוחות.‏ חיזוק שיתוף הפעולה עם ‏"פרטנרים"‏ בחו"ל,‏ סיוע למודרניזציה של כוחותיהם וליכולתם לשילוב עם כוחות ארה"ב.‏ על הפרטנרים להגדיל את השקעותיהם בצבאם,‏ כחברים בנאטו.‏ שיפור מהותי בתהליכי הרכש – עדיפות למהירות באספקת הציוד ולביצוע השבחות תכופות.‏ שינויים בסמכויות להענקת פטורים ואימוץ של שיטות רכז/חוזים הנהוגים בתעשייה.‏ דגשים נוספים לגבי תהליכי הפיתוח והרכש:‏ )1 )2 )3 )4 בניית אבות טיפוס/דגמים וביצוע ניסויים לפני,‏ או בתהליך גיבוש של דרישות.‏ בתכנון של פלטפורמות להבטיח אפשרויות להחלפת/הסבת האלקטרוניקה והתוכנה.‏ נהלים חדשים שיבטיחו איזון בתהליך גיבוש הדרישות.‏ הרחבת השיתוף של לוחמים ואנשי מודיעין בתהליך ההרכשה ושימוש בספקים ‏"בלתי מסורתיים".‏ )1 )2 )3 )4 )5 הרחבת שיתוף הפעולה עם התעשייה והסקטור המסחרי:‏ להשגת חדשנות ויתרונות טכנולוגיים.‏ שימוש בטכנולוגיות מסחריות/אזרחיות בפיתוח של ציוד צבאי.‏ מתן מידע מוקדם והכוונה לתעשייה לגבי המגמות המתגבשות,‏ כדי שישכילו להתארגן ולהשקיע בהתאם.‏ שילוב של ספקים חדשים/קטנים במאמץ הכולל של המודרניזציה.‏ צמצום התשתית של משרד ההגנה ‏)סגירת בסיסים וכו'(.‏ .4 .5 לקודם:‏ )1 )2 )3 הכתבה מציינת מספר הבדלים בגישה האסטרטגית של הממשל הנוכחי בהשוואה כיום רואים יותר דחיפות בפעילות להשגת עדיפות צבאית.‏ יידרשו השקעות – הגדלת תקציב הביטחון.‏ רואים את סין,‏ ולא את רוסיה,‏ כגורם צבאי עיקרי לטווח הארוך.‏

16 שר ההגנה הביע ביקורת כלפי הקונגרס גם לגבי החלטות על תקציב ופיגורים בקבלת החלטות ‏)נזק למוכנות הצבא ובזבוז כספי הציבור(.‏ .6 נשק המבוסס על טכנולוגיה עילית שארה"ב עשויה להפעיל נגד קוריאה הצפונית SEEKER.COM, 22 בדצמבר 2018 .6 These Are the High-Tech Weapons the US Might Use Against North Korea www.seeker.com/tech/the-high-tech-weapons-the-us-might-use-against-north-korea ‏)ראו גם ידיעה מס'‏ 59 בלקט ינואר )2018 קוריאה הצפונית האיצה לאחרונה את תוכנית הטילים שלה - מאז פברואר האחרון שיגרה 23 טילים ב-‏‎16‎ ניסויים וחשפה 6 מערכות טילים חדשות.‏ בשש שנות שלטונו של קים־ז'ונג־און שוגרו יותר טילים מאשר בתקופת שני קודמיו לאורך השנים הארוכות שלהם בשלטון.‏ כל זה מעורר הרגשה של דחיפות בקרב המתכננים הצבאיים האמריקניים המחפשים דרכי יירוט חדשות נגד טילים גרעיניים העלולים להיות משוגרים לארה"ב ובנות בריתה,‏ כמו קרן מיקרוגל ממוקדת,‏ לייזרים הנישאים ע"י כטב"מים,‏ תוכניות הגנה מפני טילים ונשק סייבר.‏ לשניים האחרונים ביקש הממשל,‏ בדחיפות,‏ 4 מיליארד דולר.‏ למרות החדשנות והתקציב,‏ אין הבטחת הצלחה לטכנולוגיה בודדת,‏ אולם הפנטגון ממשיך לנסות.‏

Flyer_Alternative_TakeHome_wn03-2018
Kofferkatalog 2018
BOZIC 2018
Maailmataju 2018