Views
1 week ago

2018

1 עורך:‏ אל"ם

1 עורך:‏ אל"ם ‏)מיל'(‏ יעקב צור עורך משנה:‏ ד"ר אהרון האופטמן כתובת המערכת:‏ לשכת ראש מפא"ת,‏ משרד הביטחון,‏ הקריה ת"א גיליון 2018 פברואר פרק ארגון וכללי יבשה אוויר והגנ"א כטב"ם ים לוויינות וחלל תקשוב,‏ מודיעין וסייבר טכנולוגיות מס'‏ ידיעות 7-1 20-8 32-21 40-33 48-41 54-49 65-55 74-66 ראו רשימת הידיעות בעמוד הבא השתתפו בהכנת הידיעות:‏ אריה צור,‏ צבי אורבך,‏ ליאור קורנבלום,‏ אהרון האופטמן,‏ חיים שוורץ,‏ יואל אבידור,‏ רון גרשון,‏ רועי צזנה,‏ מנקי איתן,‏ רונן פייטן,‏ אילן גוטמן,‏ שאול נגר,‏ מקסי בלום,‏ אבינעם ברטל,‏ יעקב צור.‏

2 רשימת הידיעות פברואר 2018 ארגון וכללי .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 יבשה .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 סקירה:‏ תובנות מתערוכות ביטחוניות ברוסיה,‏ חלק שני מדגימים טכנולוגיים הם המפתח להתמודדות בסיכוני הפיתוח כיצד להפסיק את הדיכוי של רעיונות חדשים?‏ ממשל טראמפ מעכב ביצוע סקר תעשיות ביטחוניות שתוכנן הפנטגון מגדיר בעדיפויות אסטרטגיות:‏ הצטיידות במערכות היי-טק ורפורמה בתהליכי הרכש נשק המבוסס על טכנולוגיה עילית שארה"ב עשויה להפעיל נגד קוריאה הצפונית המוח היצירתי:‏ כיצד נראית הקישוריות במוחם של חדשנים?‏ צבא ארה"ב:‏ עדיפות לפיתוח מהיר של הרק"ם העתידי חברת BAE מציגה:‏ רק"ם הלחימה CV90 המשופר ריינמטאל פיתחה מערכת הגנה אקטיבית לרק"ם,‏ בטיחותית יותר לסביבה צמצום דרסטי של תעשיית הרק"ם בארה"ב הטנק הקל העתידי של צבא ארה"ב יתבסס על פלטפורמה קיימת חברה מאסטוניה הדגימה כרב"ם זחלי חמוש משוריין פיתוח של ציוד חדיש ליחידות הכלבנים משתיק-קול אינטגרלי לנק"ל פיתוח ביגוד קרבי חדש ללוחמי הכוחות המיוחדים תחמושת חכמה מפותחת לכלים בקליברים בינוניים בצבא ארה"ב מפתחים מרגמות קלות משקל לשימוש בחי"ר טכנולוגיות חדשות ליצירה,‏ אגירה וניהול האנרגיה הדרושה לחייל כוחות קומנדו אמריקניים בוחנים דגמים של חומת גבול לסיכול חדירות אוויר והגנ"א .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 איראן חשפה תמונות של הטיל הבליסטי Zolfaghar , כנראה לטווח צבא אוקראינה חשף מידע נוסף על טיל בליסטי לטווח קצר,‏ 700 ק"מ Hrim-2 חברת Orbital ATK תבצע ניסויי ביות וירי חי עם חימוש אוויר-קרקע טכנולוגיה אלחוטית ליישום בארכיטקטורה של טילים חוזה רכש למיירטי פטריוט מתקדמים עבור ארה"ב ולקוחות בינ"ל לוקהיד מרטין הדגימה את הדור הבא של מערכת Hatchet Aegis Ashore התעשייה האווירית הטורקית חשפה את הדרישות למטוס קרב של הדור הבא TFX חברת לוקהיד מרטין מפתחת מטוס ביון שגא-קולי חייל האוויר האיראני מחזיר לשירות מטוסי סוחוי 24 משופצים המטוס האמפיבי הגדול בעולם המריא לטיסת הבכורה בסין טכנולוגיות לשינוי צורת כנף בעזרת סגסוגת עם זיכרון צורה מומלץ לעיון:‏ סקירת התפתחויות בשוק התעופה בעולם לשנת 2018

Kulinarium 2018