Views
3 months ago

2018

31 התחייב

31 התחייב טראמפ בזמן המרוץ לנשיאות.‏ ארבעה מהדגמים היו עשויים בטון וארבעה מחומרים אחרים.‏ רונלד ויטיאלו Vitiello( ,)Ronald סגן הממונה של הסוכנות,‏ אמר כי הוא התרשם במיוחד מדגמים בגובה של 9 מטרים )30 רגל(,‏ שהם גבוהים בהרבה מהמחסומים הקיימים.‏ קירות גבוהים יותר הם ללא ספק יעילים יותר,‏ לדעתו,‏ אבל האם העלות לכך מוצדקת,‏ זה יהיה נושא לדיון.‏ הבוחנים המאומנים ביותר דרגו את הגובה שבין 4.9 עד 6.1 מטרים ככזה שאפשר לעבור אותו ללא סיוע,‏ אך נזקקו לעזרה כדי לעבור גובה רב יותר.‏ הם גם הביעו חששות בהיבט הבטיחותי לגבי ירידה מגובה של 9 מטרים.‏ רק פעם אחת הבוחן הצליח להנחית וו-טיפוס על הקיר ללא עזרה.‏ צינורות שהותקנו על הקצה העליון של כמה דגמים מנעו אחיזה של התקני טיפוס,‏ אבל הם לא יצלחו באזורים הרריים יותר,‏ כי השטח שם הוא משונן מדי.‏ בדו"ח יש העדפה לשימוש בפלדה בגובה הסמוך לקרקע,‏ כי סוכנים יכולים לראות מה קורה בצד השני ע"י יצירת פתחים,‏ וכי אפשר בקלות לסתום אותם.‏ בקיר העשוי בטון יידרשו לוחות גדולים כדי להחליף קטע מחורר,‏ וזה יחייב יותר זמן וכסף.‏ ציפוי פלדה עם משטחי בטון חלקים מסייעים במניעת טיפוס.‏ הממשלה ביקשה השנה 1.6 מיליארד דולר כדי לבנות או להחליף כ-‏‎120‎ קילומטרים של מחסומים ומתכננת לבקש עוד 1.6 מיליארד דולר בשנה הבאה.‏ ההצעה של שלטונות המכס והגנת הגבולות קוראת לתקצב 18 מיליארד דולר במשך 10 שנים כדי לכסות כמעט חצי מאורך הגבול.‏ חוזים לביצוע עבודה בקנה מידה זה יהיו משתלמים מאוד.‏ אבות הטיפוס משכו תשומת לב נרחבת,‏ כולל ממבקרי אדריכלות.‏ רונלד ויטיאלו אמר כי הבדיקה עשויה להימשך עד חודשיים,‏ ולהביא למסקנה כי מרכיבים של כמה עיצובים צריכים להיות משולבים יחד כדי ליצור קירות יעילים.‏ זה מעלה את האפשרות שלא יהיה זוכה יחיד בביצוע המיזם.‏ אוויר והגנ"א .21 איראן חשפה תמונות של הטיל הבליסטי ZOLFAGHAR לטווח , כנראה 700 ק"מ JANES.COM, 20 בדצמבר 2017 www.janes.com/article/76552/iran-displays-zolfaghar-missile Iran Displays Zolfaghar Missile משמר המהפכה באיראן חשף תמונות של טיל בליסטי ,Zolfaghar הנגזרת האחרונה של משפחת טילי .Fateh-110 בתמונות ניתן למצוא הסבר אפשרי לשיפור המשמעותי בטווח של טיל זה.‏ גוף הטיל נראה מחורץ,‏ וזה מצביע על אפשרות שהוא מיוצר מחומרים מרוכבים,‏ ולכן המשקל נמוך בהרבה מהדגם הקודם המיוצר ממתכת.‏

32 בעבר נמסר כי טווח טיל זה הוא 700 ק"מ.‏ לדגמים קודמים Fateh-313 ,Fateh-110, יש טווח 500 ק"מ.‏ לטיל זה יש רש"ק,‏ אשר נפרד מהחלק המניע,‏ וממשיך לביות על המטרה.‏ )Fars News Agency(

2017-2018