Views
6 months ago

2018

35 .25 בינ"ל

35 .25 בינ"ל חוזה רכש למיירטי פטריוט מתקדמים עבור ארה"ב ולקוחות לוקהיד מרטין,‏ 21 בדצמבר 2017 לוקהיד מרטין מדווחת על קבלת חוזה בשווי 944 מיליון דולר לייצור מיירטי פטריוט עבור הצבא האמריקני,‏ רומניה ולקוחות בין לאומיים נוספים.‏ מדובר בגרסאות החדשות ,MSE והחוזה כולל מיירטים,‏ משגרים,‏ וערכות שדרוג.‏ בניגוד לדורות קודמים,‏ המיירט PAC-3 הוא טיל שהותאם במיוחד ליירוט טילים בליסטיים,‏ והוא פועל בשיטת יירוט קשיח – ברזל בברזל.‏ גרסת MSE כוללת מנוע רקטי מוצק דו-שלבי המיועד להגדלת הגובה והטווח,‏ וזאת על מנת להתמודד עם ‏"האיומים המתפתחים".‏ לוקהיד מרטין הדגימה את הדור הבא של מערכת AEGIS ASHORE LOCKHEEDMARTIN.COM, 11 בינואר 2018 .26 Lockheed Martin Receives $944 Million Contract for PAC-3 Missiles http://news.lockheedmartin.com/2017-12-21-Lockheed-Martin-Receives-944-Million- Contract-for-PAC-3-Missiles PAC3- ו-‏ PAC-3 https://news.lockheedmartin.com/2018-01-11-Lockheed-Martin-Demonstrates-Next- Generation-Aegis-Ashore-Solution Lockheed Martin Demos Next Generation Aegis Ashore Solution חברת לוקהיד מרטין הדגימה יכולת של הגדלת ביצועים מבצעיים,‏ יעילות ואמינות,‏ ע"י חיבור מרכיבים טכנולוגיים של מערכת Aegis Ashore קרקעית עם מכ"ם לטווח ארוך .LRDR* המשתמש המבצעי מקבל מודיעין מוקדם והגדלת טווח להערכת מצב,‏ אפשרות התמודדות עם יותר מטרות בו-זמנית,‏ ביצועים משופרים בסביבה מורכבת,‏ והפרעה מינימלית למערכות תקשורת צבאיות.‏ מכ"ם LRDR השלים סקר תיכון קריטי בשנת CDR בשנת .2020 Aegis Ashore היא גרסה קרקעית של מערכת 2017 וצפוי להתקנה מבצעית באלסקה Aegis גרסה זו כבר הותקנה ברומניה וצפויה בקרוב בפולין ויפן.‏ ניסויי הפיתוח מוכיחים את הפוטנציאל המבצעי בגרסאות הבאות של מערכות ימית המותקנת בספינות.‏ .Aegis Lockheed Martin

36 *LRDR – Long Range Discrimination Radar התעשייה האווירית הטורקית חשפה את הדרישות למטוס קרב של הדור הבא TFX DEFENSEWORLD.NET, 18 בדצמבר 2017 .27 www.defenseworld.net/news/21531/ Turkey_Details_Official_Specifications_of_Next_gen_Fighter_TFX Turkey Details Official Specifications of Next-gen Fighter TFX התעשייה האווירית הטורקית TAI חשפה לפרסום את הדרישות למטוס הקרב של הדור הבא TFX המפותח בטורקיה.‏ מדובר במטוס דו-מנועי,‏ מדור חמישי,‏ המיועד לעליונות אווירית בכל מזג אוויר.‏ המטוס מפותח בשת"פ עם חברת .BAE Systems משקל כולל בהמראה MTOW נדרש ליותר מ-‏‎60,000‎ לב'‏ )27,215 ק"ג(,‏ מהירות 2 מאך,‏ אורך 19 מטר ומוטת כנף 12 מטר.‏ מטוסים אלו מיועדים להחליף את מטוסי 16-F בח"א הטורקי,‏ שייצאו מהשירות החל משנת 2030. השירות הצפוי שלהם עד שנות 2070. התחלת אספקה צפויה בשנת המנוע מפותח בחברת Kale בשת"פ עם רולס-רויס.‏ המטוס מיועד גם לייצוא.‏ .2023 Image: TAI חברת לוקהיד מרטין מפתחת מטוס ביון שגא-קולי BLOOMBERG.COM, 16 בינואר 2018 .28 America’s Fastest Spy Plane May Be Back—and Hypersonic www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-16/america-s-fastest-spy-plane-may-beback-and-hypersonic

ELMAG_Rabatna_lista_2017-2018