Views
6 months ago

2018

37 חברת לוקהיד

37 חברת לוקהיד מרטין מפתחת במשך מספר שנים את המטוס המחליף למטוס הביון המהיר 71, אשר הפסיק לטוס לפני כ-‏‎30‎ שנה.‏ המטוס החדיש SR-72 צפוי לטוס בשנת מעל SR- 2030, אך קיימת שמועה שאבטיפוס כבר קיים.‏ המטוס צפוי לטוס במהירויות שגא-קוליות ‏)היפרסוניות(‏ 5 מאך.‏ SR-71 טס במהירות 3.2 מאך ‏)מעל 3,200 קמ"ש(‏ בגובה 85,000 רגל.‏ החברה הודיעה כי טכנולוגיות ספרתיות חדישות אפשרו תיכון מנוע חדיש מסוג הנדרש למהירויות טיסה כאלו.‏ לא נמסרו פרטים על התקדמות תיכון המטוס.‏ scramjet בשנים האחרונות בוצעו מספר ניסויי פיתוח בדגמי ניסוי של מנועים מהירים מסוג זה,‏ אך עדיין קיימים אתגרים הנדסיים גדולים.‏ מהירויות טיסה כאלו עשויות לתת יתרון מבצעי אסטרטגי למפציצים לחדירה ויציאה לשטח האויב ללא אפשרות של תגובה עוינת.‏ Source: Lockheed Martin Corp חייל האוויר האיראני מחזיר לשירות מטוסי סוחוי 24 משופצים DEFENSEWORLD.NET, 15 בינואר 2018 .29 Iran’s Air Force Receives Overhauled Su-24 Aircraft www.defenseworld.net/news/21757#.WmIfKdSF7Gg איראן החזירה לשירות את אחד ממטוסי הקרב סוחוי-‏‎24‎ לאחר שנים של קרקוע.‏ בעבודת השיפוץ הושקעו מעל 35,000 שעות אדם.‏ המטוס עבר מבחני טיסה וצורף לצי המבצעי של ח"א האיראני.‏ 20 מטוסי סוחוי-‏‎24‎ התקבלו באיראן בשנת 1990. רובם קורקעו אחר כך בגלל בעיות טכניות.‏ חלקם שופצו בשנת .2014

38

Flyer_Alternative_TakeHome_wn03-2018
Kofferkatalog 2018
MAY 2018
BOZIC 2018
Maailmataju 2018