Views
6 months ago

2018

43 לגלות

43 לגלות מקורות קרינה א"מ כגון מערכות מכ"ם,‏ ולאכן אותם במדויק.‏ הכלים הלא מאוישים ישתפו את המידע הנאסף עם המטוסים המאוישים.‏ לדברי המפתחים,‏ גודלו הקטן ומהירותו הנמוכה משפרים את שרידותו,‏ כיוון שמערכות המכ"ם לא יסווגו אותו כאיום.‏ במסגרת תוכנית הפיתוח בוצע בחודש אוקטובר ניסוי שבו שני כלי טייס כאלה טסו כאשר הם נשלטים ממטוס Dash 8 ‏)זהו כנראה גם מקור השם של הכטב”ם(‏ שדימה את מטוס הקרב.‏ בניסוי איתרו שני כלי הטייס משדר,‏ ניתחו את האותות ואיכנו אותו במדויק תוך שהם משדרים לאחור את מיקומו.‏ שילוב זה של כלים לא מאוישים ומטוסי תקיפה אלקטרוניים יאפשר לכלים המאוישים להישאר מחוץ לטווח האיום וכן הפעלה יעילה ומדויקת יותר של טילים נגד מכ"ם.‏ לפי מקורות נוספים,‏ שותפים למאמצי הפיתוח האוניברסיטאות של צפון ודרום קרוליינה.‏ לדברי מנהל התוכנית ניתן יהיה להטיל את הכלי ממטוסים נוספים,‏ אפילו ממפציץ B-52. .37 אוויר מערכת להנצלת רחפנים בעזרת מצנח,‏ נבדק גם שילוב כרית UASVISION.COM, 5 בינואר 2018 www.uasvision.com/2018/01/05/drone-ballistic-recovery-system/ Drone Ballistic Recovery System חברת Indemnis מקווה להתחיל בשיווק מערכת Nexus להנצלת רחפנים ע"י מצנח,‏ עבור אפשרות הטסה מעל אנשים ובאזורים עירוניים,‏ בהתאם לחוקי .FAA המחיר הצפוי הוא 1,700- 2,500 דולר.‏ המערכת ניתנת להגדלה עבור כטב"ם ממשקל 3.6 ק"ג עד מאות ק"ג.‏ הפעלתה תתבצע אוטומטית תוך 30 מילי-שניות מגילוי תקלה ברחפן,‏ או 6 רגל )1.8 מטר(‏ של תנועה אנכית.‏ החברה החלה את פעילותה בשנת 2014 ועובדת עם FAA בכתיבת נהלי הרישוי לרחפנים.‏ הנהלים להטסה מעל אנשים ובאזורים עירוניים צפויים להתפרסם בתחילת 2018. הביקוש גובר מאד בין המפעילים לאפשרויות הטסה,‏ ולכן גם למערכות בטיחות.‏ תגובה אנושית של מטיס ידני לתקלה אורכת 2-4 שניות ומאפשרת נפילה של 100 רגל )30 מטר(.‏ החברה בודקת גם שילוב כרית אוויר מתנפחת בנוסף למצנח.‏ מערכת Nexus תדרוש הפעלה בתנאי סביבה מוגבלים,‏ ואחזקה תקופתית כל חצי שנה בחברה.‏ החברה תאפשר החלפת מערכות שפג תוקפן תמורת תשלום.‏

44 Source: AIN דארפא מקדמת תוכנית לפיתוח יכולות תפעול אוטומטי של נחיל בן 250 רחפנים בשטח בנוי ARMYTIMES.COM, 8 בינואר 2018 .38 www.armytimes.com/news/your-army/2018/01/08/drone-swarm-tactics-get-tryout-forinfantry-to-use-in-urban-battlespace/ Drone Swarm Tactics Get Tryout for Infantry to Use in Urban Battlespace משרד ההגנה של ארה"ב ניסה בהצלחה הפעלה של נחילי רחפנים כבר בשנת 2016. כעת היעד הוא תפעול אוטומטי של נחיל,‏ שבו לפחות 250 רחפנים,‏ ע"י חיילים בשטח בנוי ובמשימות מורכבות.‏ מספר חברות משתתפות,‏ במספר שלבים,‏ בתוכנית של דארפא לפיתוח טכנולוגיות וטקטיקות להשגת יעד זה.‏ שלב ראשון בתוכנית מתבצע בהובלה של רייתיאון ונורתרופ גראמן.‏ החברות מפתחות ארכיטקטורה פתוחה לטכנולוגיות נחילים,‏ גם בסימולציות וגם במציאות.‏ בהמשך מתחרים אחרים ישתמשו בארכיטקטורה זו למיקוד ב-‏‎5‎ תחומים – טקטיקות של נחילים,‏ אוטונומיות של נחילים,‏ שילוב אדם ונחיל,‏ סימולציות וניסויי פיתוח.‏ .39 תחרות של הפנטגון לפיתוח כטב"ם אוטונומי דמוי עטלף,‏ עם שרידות גבוהה ושהייה ארוכה UASVISION.COM, 9 בינואר 2018 www.uasvision.com/2018/01/09/pentagon-seeks-laser-powered-bat-drones/ Pentagon Seeks Laser-Powered Bat Drones משרד )DESI( Defense Enterprise Science Initiative בפנטגון הודיע על תחרות לפיתוח כטב"ם אוטונומי חדיש,‏ עם כושר תמרון גבוה ואלגוריתמים מתקדמים לבקרת טיסה וקבלת החלטות.‏ התצורה המבוקשת דומה לעטלף ואספקת האנרגיה תהיה ע"י קרני לייזר.‏ חא"א מאמין כי שילוב חיישנים זעירים עם טכנולוגיות וחומרים המועתקים מהטבע,‏ יביאו לפיתוח כטב"ם מתמרן,‏ בעל שרידות גבוהה וחמקן יותר מכל אלה הקיימים.‏ החיסרון העיקרי של הכלים הקטנים הקיימים הוא שהייה קצרה מאד באוויר.‏ האתגר שמציב חא"א הוא הארכת השהייה באמצעות אספקת אנרגיה ע"י קרני לייזר.‏ דרישת השרידות והתמרון תקבל מענה ע"י שימוש בחומרים חדשים לא-מתכתיים,‏ עם יכולות חישה והעברת מידע.‏

April 2018
Comparai 2018