Views
6 months ago

2018

47 The office of Naval

47 The office of Naval Research Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle - Innovative Naval Prototype. Photo: US Navy הצי הגרמני החזיר למספנה פריגטה חדשה עקב ריבוי תקלות NAVALTODAY.COM, 22 בדצמבר 2017 .43 Germany Returns Lead F125 Frigate to Builder, Report https://navaltoday.com/2017/12/22/germany-returns-lead-f125-frigate-to-builder-report בפעם הראשונה בתולדות משרד ההגנה הגרמני,‏ החזיר השבוע הצי הגרמני ספינה חדשה למספנה שייצרה אותה,‏ עקב ריבוי תקלות.‏ מנהל הרכש הפדראלי הגרמני החזיר למספנת Blohm+Voss את הפריגטה FGS Baden- ,Württemberg הראשונה בסדרת F125, וביקש מהמספנה לתקן את כל הליקויים שהתגלו בספינה בזמן ניסויי הים שלה.‏ בין השאר התגלו בספינה תקלות של תוכנה וחומרה,‏ והדבר עיכב את הכנסתה לשירות,‏ שתוכננה לקיץ האחרון.‏ התקלות העיקריות התגלו במי"ק של הספינה והדבר עורר דאגה מיוחדת,‏ הואיל והספינה תוכננה להיות מופעלת על ידי צוות הקטן כדי מחצית מזה שדרוש לתפעול הפריגטות הקיימות מדגם .Bremen בנוסף לבעיות המחשבים סובלת הספינה מהטיה )list( של 1.3° על ציר האורך שלה.‏ בדגם F125 יוצרו עד כה 4 ספינות,‏ והרביעית ביניהן הושקה במספנת בהאמבורג בחודש מאי האחרון.‏ ThyssenKrupp

48 הפנטגון מאשר:‏ לרוסים יש צוללת לא מאוישת עם יכולת גרעינית C4ISSRNET ,13 בינואר 2018 .44 טיוטת דו"ח של משרד ההגנה האמריקני העוסק במאזן הכוחות הגרעיני,‏ אשר הודלפה לתקשורת,‏ מאשרת כי הרוסים מפתחים צוללת לא מאוישת בעלת יכולת גרעינית.‏ הדו"ח עוסק בהרחבה בפיתוח היכולת הגרעינית הרוסית ומדגיש כי קיימת השקעה רבה בפיתוח ראשי קרב ופלטפורמות.‏ בין השאר צוין כי הרוסים מפתחים לפחות שני טילים בין יבשתיים,‏ כלי גולש שגא-קולי וכאמור כלי אוטונומי תת מימי הקרוי .Ocean Multipurpose System Status-6 המודיעין האמריקני זיהה שיגור של הכלי מצוללת מסוג SAROV כבר בנובמבר 2016, כך שהוא נוסה לפחות פעם אחת.‏ לפי מקורות רוסיים ניתן לצייד את הכלי ברש"ק בעוצמה של 100 מגטון.‏ כלי תת מימי זה פותח על ידי משרד התכנון רובין,‏ שהוא הגדול מבין שלושת יצרני הצוללות ברוסיה.‏ לפי פרסום בטלוויזיה הרוסית יש לו טווח של עשרת אלפים ק"מ,‏ מהירות מרבית של ‏)לפי הפרסום הרוסי בהמשך מדובר במהירות של 100 קמ"ש 185 קמ"ש – מאוד לא סביר אלא אם כן מדובר במערכת שתתבסס על אפקט הסופר-קאוויטציה(‏ והוא יכול לרדת לעומק של ק"מ מתחת לפני הים.‏ הוא ניתן לשיגור משני סוגים,‏ לפחות,‏ של צוללות גרעיניות,‏ כולל ה-‏ OSCAR שיכולה לשאת ארבעה כלים כאלה.‏ לפי הדו"ח,‏ פיתוח זה מהווה חלק מהמאמץ הרוסי להרחיב את הארסנל הגרעיני ללא הפרה בוטה של אמנת .START בנוסף מצוין כי למאמץ זה,‏ יחד עם התפיסה הרוסית שביכולתה לבצע תקיפה גרעינית מוגבלת בתנאים שייטיבו איתה,‏ עלולות להיות תוצאות מסוכנות.‏ הערה:‏ את הדו"ח המלא ניתן לקרוא באתר של ה – :Huffington Post Russia’s Nuclear Underwater Drone is Real and in the Nuclear Posture Review www.c4isrnet.com/space/2018/01/12/russias-nuclear-underwater-drone-is-real-and-inthe-nuclear-posture-review/ https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nuclear-posture-review- 2018_us_5a4d4773e4b06d1621bce4c5?q4

2018
2018
№4 2018
Feissecre 2018
Catalogue 2018
may-2018
Menú 2018
august-2018
February 2018
Pomodoro 2018
ARDACAM 2018
Seminarprogramm 2018
TALIS 2018
marzec 2018
trinkgut_KW26-2018
April 2018
2018-06_04_Katalog_WEB
trinkgut_KW10-2018
№4 2018
catalogo 2018
Comparai 2018
trinkgut_KW16-2018
trinkgut_KW20-2018
Axor 2018
Shiner 2018
February 2018
trinkgut_KW05-2018
Romanshorn 2018
trinkgut_KW34-2018
trinkgut_KW21-2018