Views
8 months ago

2018

51 סרטון המציג

51 סרטון המציג מספר מוצרים של BAE בתערוכה ובינם גם את הקונספט של מערכת ה-‏ –HPM אפשר לראות בקישור - https://youtu.be/YWZ6xZHsQMo לוויינות וחלל גלישה של חללית במהירות מאך 0.9 NEWATLAS.COM, 14 בינואר 2018 .49 חללית של חברת Virgin Galactic Completes Transonic Glide Test https://newatlas.com/virgin-galactic-transonic-test/52959 ,Virgin Galactic, VSS Unity השלימה את טיסת הגלישה הבלתי ממונעת השביעית שלה.‏ שני טייסי הניסוי ניהגו את הכלי מעל מדבר מוהאבי שבקליפורניה,‏ באמצעות סדרה של תמרונים שבמהלכם הגיעו למהירות הקרובה למהירות הקול,‏ מאך קילומטרים בשעה(‏ - כמעט זו הגבוהה ביותר האפשרית ללא מנוע.‏ הטיסה של 11 בינואר הייתה האחרונה בסדרה של טיסות ריצה יבשות עבור האב-טיפוס החלופי של VSS Enterprise שהלכה לאיבוד בתאונה בשנת 0.9 ‏)כ-‏‎1100‎ ,VSS Unity שהיא .2014 החללית VSS Unity נישאה על ידי ספינת האם במסלול גלישה.‏ VMS Eve לפני ששוחררה בגובה רב כדי לחזור לכדור הארץ

52 החללית Spaceship( .VSS Unity )VSS - Virgin הגחון מצויד במגן חום חדש ‏)צילום:‏ וירג'ין גלקטיק(‏ מבט מהצד על החללית של חברת Virgin Galactic מטרת הטיסה הייתה לבחון את ספינת החלל בהשפעת כוחות תאוצה ועומס גבוהים,‏ המדמים את תנאיי הטיסה הממונעת סמוך למעטפת הביצועים שלה.‏ זה היה גם מבחן לכמה שינויים שנעשו בתכנון ועברו חודשים של בדיקות על קרקע עד הטיסה של 11 בינואר .2018 לדברי חברת Virgin Galactic החללית נשאה מים בעומס שווה ערך למלוא כמות הדלק של המנוע הרקטי,‏ שיניע את הספינה בחלל במסלול שמתחת למסלול היקפי של כדור הארץ.‏ כמו בטיסות קודמות מטען המים שוחרר בגובה 22 אלף רגל כדי לדמות את המשקל של הספינה החוזרת מהחלל.‏ זה מאפשר לתוכנית הניסוי לבדוק לא רק את תנאי ההמראה אלא גם את אלה של הנחיתה.‏ בטיסה זו כללה החללית לראשונה גם את מערכת המיגון התרמי TPS )Thermal Protection System( שהותקנה בה.‏ מערכת המיגון התרמי תוכננה להגן מהחום המתפתח עקב החיכוך באוויר במהלך הטיסה במהירות על-קולית.‏ לוויין מסחרי בריטי ישרת צרכים צבאיים C4ISRNET.COM, 12 בינואר 2018 .50 Carbonite-2 Satellite Enters Orbit to Test British Intel-Gathering Capability www.c4isrnet.com/c2-comms/satellites/2018/01/12/carbonite-2-satellite-enters-orbit-totest-british-intel-gathering-capability/ לוויין מסחרי אשר יהיה בשימוש בין השאר בידי משרד ההגנה הבריטי נכנס למסלול לאחר ששוגר ע"י משגר הודי.‏ הלוויין,‏ אשר נבנה בידי חברת SSTL ‏)חברה בבעלות קונצרן ,)Airbus

April 2018
Comparai 2018