Views
7 months ago

2018

53 נקרא Carbonite-2

53 נקרא Carbonite-2 ומטרתו היא להראות יכולת של שימוש צבאי לאיסוף מודיעין חוזי באמצעות לוויין מסחרי.‏ למרות שמשרד ההגנה הבריטי סירב לאשר את מטרות הלוויין,‏ הוא פרסם כי ‏"הלוויין שוגר במסגרת הסכם שנחתם בין המשרד לבין החברה על מנת להדגים יכולות".‏ הוא הוסיף כי מטרת המשרד היא לבחון יכולת עתידית לפרוס מערך לוויינים ‏)קונסטלציה(‏ מסחריים עם מגוון רחב של חיישנים.‏ החיישנים מאפשרים רכישת וידאו ותמונות בדידות בצבע של כלי רכב,‏ מטוסים וספינות ברזולוציה גבוהה.‏ משקל הלוויין 100 ק"ג וממדיו הם x 65 x 72 65 ס"מ.‏ הוא משתמש בטלסקופ מסחרי של 25 ס"מ על מנת לספק מידע חוזי מגובה 500 ק"מ ברזולוציה של בגזרה שרוחבה 1 מטר 5 ק"מ.‏ למרות העניין הרב שיש למשרד ההגנה בלוויין זה,‏ הסיבה העיקרית לשיגורו היא ההסכם שנחתם בין היצרנית )SSTL( לבין חברת הדמאה החללית .Earth-i הלוויין יספק לחברת Earth-i מידע שיאפשר לה לבחון יכולות פיקוד,‏ הורדת מידע ועיבוד תמונה של הפלטפורמה,‏ כהקדמה לשיגור של חמישה לוויינים מסוג Carbonite אשר ישוגרו החל מתחילת 2019. החברה הודיעה כי עם השיגורים הללו,‏ היא תהיה לחברה הראשונה בעלת קונסטלציה של לווייני תצפית באירופה.‏

54 סין מבטיחה נחיתה על הירח ,IEEE SPECTRUM ינואר,‏ ,2018 ע"מ 26-29 .51 זו.‏ China Promises the Moon http://read.nxtbook.com/ieee/spectrum_int/spectrum_january_2018/ index.html#china_promises_the_moon בחודש יולי האחרון,‏ כאשר שוגר טיל סיני משדה השיגורים החדש של סין באי היינאן,‏ המטרה הרשמית הייתה שיגור לוויין תקשורת חדש לחלל.‏ אולם המטרה המשנית והחשובה של השיגור הייתה לבחון את מבצעיות הטיל המשגר לעמוד במשימה שאפתנית של סין שתוכננה לסוף שנת 2017: שיגור חללית בלתי-מאוישת לירח אשר תנחת עליו,‏ תאסוף דגימות מהקרקע ותחזור לכדור הארץ.‏ הבעיה הייתה שהשיגור ביולי לא צלח ולוויין התקשורת לא נכנס למסלול המתוכנן שלו.‏ כתוצאה מכך,‏ נדחתה משימת הנחיתה והשיבה מהירח לשנת 2019, כנראה.‏ סין החלה את סדרת הניסויים לקראת הטיסה לירח כבר בשנת 2007, עת שיגרה חללית שהקיפה את הירח.‏ בשנת 2013 היא הנחיתה חללית על הירח והפכה למדינה השלישית בעולם שהצליחה לבצע משימה זו,‏ אחרי ארה"ב וברית המועצות ‏)לשעבר(.‏ למרות הכישלון,‏ סין ממשיכה בתוכנית המקורית והיא מתעתדת לשגר השנה חללית אשר תנחת על הצד הנסתר של הירח,‏ דבר שלא בוצע עד היום.‏ בנוסף,‏ יש תכניות להטיס חללית מאוישת לירח,‏ אך לא פורסמו פרטים נוספים על תכנית הסינים מפתחים לייזר לסילוק פסולת בחלל – ומעוררים חששות שישמש לתקיפת לווייניים PHYS.ORG, 17 בינואר 2018 China has a Plan to Clean Up Space Junk with Lasers https://phys.org/news/2018-01-china-space-junk-lasers.html .52 Artist's impression of a laser removing orbital debris, based on NASA pictures. Credit: Fulvio314/NASA/Wikipedia Commons

April 2018
Comparai 2018