Views
9 months ago

2018

71 מטלות אחרות

71 מטלות אחרות אשר יפותחו ע"י מפתחי תוכנה.‏ אנשי תפעול מעיריית סן דייגו מסרו כי יש בכוונתם להשתמש במידע החוזי על מנת לנטר צמתים עמוסים,‏ סיכונים לתאונות בכבישים,‏ ולהגביר את בטיחותם של הולכי רגל.‏ בנוסף,‏ החיישנים האקוסטיים ‏)מתוצרת חברת )ShotSpotter יבחינו ויתריעו אם נורו יריות בסביבה,‏ נשברה זכוכית או קרתה תאונה.‏ וזאת רק ההתחלה.‏ חיישני ‏"אינטרנט של דברים"‏ )IoT( ישמשו לאיסוף מידע נוסף;‏ לדוגמה,‏ סיוע להולכי רגל למצוא את הדרכים השקטות ביותר,‏ מציאת מקומות חנייה למשאיות למכירת אוכל רחוב באזורים בהם ישנה תנועה ערה של הולכי רגל,‏ וסיוע לעיוורים לחצות כבישים.‏ יישומים כאלה ואחרים מפותחים בידי אנשים פרטיים ונציגי חברות שונות המשתתפים באירועי האקתון המוקדשים לכך.‏

72 כיצד תשפיע למידת מכונה על שוק העבודה?‏ SCIENCE, 22 דצמבר,‏ 2017 .74 What Can Machine Learning Do? Workforce Implications http://science.sciencemag.org/content/358/6370/1530.full אנשים רבים עוסקים ביכולות אשר מעניקה הבינה המלאכותית,‏ ולא מעט חוככים בדעתם כיצד היא תשפיע על שוק העבודה והאם מכונות יוכלו להחליף בני אדם וכיצד.‏ שני חוקרים אמריקנים פרסמו מאמר אשר עוסק בסוגיית ההשפעה של טכנולוגיה זו על שוק העבודה,‏ בעיקר מההיבט של למידת מכונה learning( ,)machine ובחנו את המשימות שלדעתם יכולות מכונות לבצע בקלות לעומת כאלה שלא.‏ החוקרים מנו מספר פעולות אשר מכונות חכמות יוכלו לבצע וטוענים כי עוד רחוק היום לביצוע מספק של משימות אחרות.‏ בשורות הבאות נמנה כמה פעולות אשר החוקרים רואים כברות ביצוע כבר היום:‏ בראש ובראשונה מדובר על ביצוע מטלה אשר בה הקלט והפלט מוגדרים היטב.‏ משימה נוספת היא זו הדורשת מעבר על מספר עצום של דוגמאות – לימוד ממוכן אינו סובל מהתייצבות הביצועים בצורה אסימפטוטית עם הגידול בדוגמאות,‏ אלא ממשיך להשתפר ככל שמספר הדוגמאות גדל.‏ מטלות בהן יש היזון חוזר ומדדים ברורים על ביצוע גם הן ניתנות לביצוע ממוכן,‏ וזאת בשל מנגנון הרקורסיה המאפשר שיפור ביצועים אם תשובה מסוימת מתגלה כלא-נכונה ומקבלת היזון חוזר מתאים.‏ מטלות אשר אינן דורשות תהליך לוגי מסובך על מנת לסיימן גם הן נחשבות לכאלה שמכונה יכולה לבצע בקלות יחסית.‏ גם מטלות שאינן דורשות הסבר לצורת חישוב התוצאה נחשבות פשוטות – בהינתן קלט מסוים מצפים לפלט מסוים.‏ מטלות אשר יכולות לסבול משגיאה ‏"סבירה"‏ מאפשרות למכונה לתת מרווח מסוים של תשובה שאינה בהכרח 1 או 0. משימות אשר אינן משתנות במהירות על פני הזמן מאפשרות למכונה ללמוד תוך כדי תנועה ולשפר הביצועים.‏ לבסוף,‏ מטלות שאינן דורשות ביצוע פעולות מכאניות עדינות הן בהישג יד וזאת בשל המגבלות ‏)שעדיין קיימות(‏ למכאניקה של רובוטים.‏