Views
9 months ago

2018

7 35- מסק"ר Mi

7 35- מסק"ר Mi שמופעל גם בסוריה חימוש אוויר-שטח ואוויר-אוויר חימוש מדויק אוויר-שטח ואוויר-‏ סוגי מתבצע פיתוח של כ-‏‎10‎ סוגים שונים של אוויר,‏ כשמרביתם אמורים להתאים להפעלה מתא החימוש הפנימי של החמקן – .DREL, K-SPBE או U500-PBK זה מוזכרת פצצה חכמה שסימונה T-50‎‏.בהקשר מיועד בעיקר נגד מטרות ,BD-RVV שהוכרז מבצעי ב-‏‎2014‎ טיל האוויר-אוויר שהשח"ם שלהן אינו קטן מ-‏ 5 מ"ר ובכלל זה טילי שיוט.‏ למכ"ם הטיל יכולת נעילה על מטרות כנ"ל,‏ בטווח של 40 ק"מ,‏ כשהטווח הכולל של הטיל גדול מ-‏ 200 ק"מ.‏ במהלך הלחימה באוקראינה הופעלו בהצלחה ובכמויות משמעותיות,‏ טילי מסוג ARM .S500-KAB מסוג GPS/ GLONAS ופצצות P31-Kh במטוסי הקרב נמשך שילובה של מערכת כינון חימוש מתקדמת בשם .)24-SVP( בהטלה פצצת ש"כ מגובה של עד 5 ק"מ,‏ מושג CEP של GEFEST 20-25 מ'.‏ טילים שגא-קוליים:‏ הפעילות המתקדמת ביותר בתחום מתבצעת במסגרת השם . ZIRCON המדובר בטיל נגד ספינות שמהירותו 5-6 מאך וטווחו כ 400 ק"מ,‏ שיותאם לשיגור אווירי ‏)כנראה מהמפציץ האסטרטגי M3M22-)Tu ומספינות שטח ‏)מוזכרת סיירת כבדה בשם , ORLAN פרויקט 1144, שאפשר ותצויד בטיל כבר ב-‏ .)2020 טיל נוסף ממשפחת הטילים שגא-קוליים הינו .Kh-32 טיל זה מיועד לשיגור אווירי מ-‏ ‏-‏M3M22‎לטווח Tu של 1,000 ק"מ.‏ מהירותו מוערכת ב-‏ 4-5 מאך.‏ ככל הידוע,‏ הטיל בשלבי ניסויים אחרונים.‏ הוצגו דגמי חימוש אוויר-קרקע מדויקים,‏ קטני מידות,‏ במשקלים של 25 ,15 ו 50 ק"ג,‏ שמפותחים ע"י חברה פרטית שפועלת בשיתוף תעשיות כטב"ם רלבנטיות.‏ סוגי החימוש שמיועדים לכטב"מים וליישומים נוספים הוגדרו ברמת בשלות טכנולוגית 6- 7 במונחי .TRL יצוין כי קיים פער בתחום,‏ שכן מרבית החימוש אוויר-קרקע הרוסי הוא במשקל 250 ק"ג ומעלה.‏ )3 כטב"מים,‏ מסל"טים ורחפנים הפעילות בתחום הכלים הבלתי מאוישים ובפרט כטב"מים,‏ מתרחבת וכוללת חברות ממשלתיות לצד פרטיות.‏ מקודמים מספר פרויקטים של כטב"מים מקבוצות MALE ו-‏HALE לצד יצירת יכולות תקיפה.‏ זאת כאשר הדוברים מצטטים הנחיה מפורשת של שר ההגנה,‏ שבמרכזה השאיפה לעצמאות מלאה בתחום כלי טייס בלתי מאוישים.‏ לחברת KT- Kronstat Group מאוישים ובמרכזם MALE בשם מסנט פטרבורג,‏ יש מגוון דגמים של כלים בלתי .E-ORION הכלי ממחיש יכולות תכנון,‏ פיתוח וייצור עצמאי של כטב"מים גדולים.‏ משקלו 1 טון,‏ מטען מועיל של טווח של 250 ק"מ וזמן שהייה של 24 שעות.‏ ייעודו סיור ומודיעין,‏ 250 - 200 ק"ג,‏ זיוודו מטעד אלקטרואופטי ‏)מפיתוח החברה(‏ ומכ"ם.‏ הכלי נמצא בניסויים מתקדמים,‏ שיימשכו השנה.‏ לאחרונה בוצע בהצלחה ניסוי תקיפה מהכטב"ם של מטרה קרקעית,‏ באמצעות חימוש מתביית מקבוצת HALE במשקל של על 5 עד כתם לייזר.‏ במקביל,‏ מתבצע פיתוח של כטב"מים 7 טון ולגובה של – 7.5 8 ק"מ.‏ )4

8 לתאגיד ,ENICS כמו-גם לחברת ,ZALA Aero Group שהנה חברת בת של תאגיד ,KALASHNIKOV יש מגוון כטב"מים מקבוצת מיני כטב"מים וכטב"מים טקטיים,‏ לצד סדרה של רחפנים.‏ הכטב"מים הם במשקלים שבין ומשכי שהייה שבין 80 דקות לשבע שעות.‏ בעידוד הממשל נעשית פעילות פיתוח אמצעים לנטרול כטב"מים/‏ רחפנים.‏ 2.5 ל 30 ק"ג מסל"ט שבפיתוח RUSSIAN HELLICOPTERS הגנ"א נמשכת הצטיידות הכוחות המוטסים וכוחות מיוחדים אחרים,‏ בטיל VERBA .)MANPADS( הטיל הוצג גם בתצורה מתנייעת - ג'יפ שנושא ME-PANTSIR ‏)נ"מ משולב טילים ותותחים(‏ - נגזרת של מערכת 4 טילים GIBKA– . 1S-PANTSIR ליישום ימי על מגוון כלי שייט,‏ שפותחה ע"י חברת ‏.‏KBלצורך היישום הימי נדרשו משוואות ירי שמתחשבות במאפייני הים כמו טלטול אופקי ואורכי והתאמה לתנאי הסביבה הימיים.‏ התכונות העיקריות:‏ התאמה לכלי-שייט מדחי של יכולת העסקת 4 מטרות בו-זמנית,‏ טווח:‏ 300 טון ,+ 1.5 עד 20 ק"מ וגובה מ-‏ 200 מ'‏ ועד 15 ק"מ.‏ התותחים:‏ 300 מ'‏ עד 4 ק"מ ומאפס עד 3 ק"מ,‏ בהתאמה.‏ מערכת 3M-BUK לא הוצגה בשתי התערוכות.‏ לכאורה,‏ בשל העדר אישור מכירה.‏ משפחת – TOR הדגם האחרון מהמשפחה ‎2M-TORנמצא בהצטיידות ראשונית של צבא הרוסי.‏ בתערוכה הוצגה גרסה שהותאמה לאזור הארקטי ‏)על תובה כפולה של ‏"חתול שלג"(‏ שסימונה . DT2M-TOR לכלי יכולת לשגר ולפגוע,‏ בתנועה יבשתית או ימית ‏)עד 45 קמ"ש או 8 קשר(,‏ שהוכחה בניסויים,‏ במהלך השנים 2015 .2016 - מערכת טק"א )VITAZ(-350 – S בפיתוח מתקדם.‏ למערכת שני סוגי טילים:‏ E96M 9 ו-‏ 100M9. וייעודה למערך הנפרס ‏)המסתער(‏ והן למערך ההגנ"א של חייל האוויר.‏ יש הערכה מבוססת,‏ בקרב נציגי היצרן,‏ כי המערכת תירכש ע"י משרד ההגנה הרוסי ותשלים את מעטפת ההגנה האווירית לצד לנגזרותיהן.‏ צפי הצטיידות-‏ 30 מערכות עד S-300 ו-‏ S-400 2020. מכלול 12 טילים,‏ רכב מכ"ם ‏)גילוי,‏ עקיבה ונעילה(‏ ורכב פיקוד ושליטה.‏ VITAZ כולל משגר ועליו )5

April 2018