Views
7 months ago

2018

13 1 התקציב

13 1 התקציב המבוקש ע"י צבא היבשה ל-‏‎2019‎ הוא 10.2 מיליארד דולר,‏ 700 מיליון יותר מתקציב 2018. הדגש הוא על כוח אש מוגן נייד,‏ פיתוח אבטיפוס של רק"ם,‏ ואש מדויקת ארוכת טווח.‏ במקביל מנסה משרד ההגנה לחזק את התמיכה בחדשנות.‏ במסגרת השינויים הארגוניים,‏ ב-‏ בפברואר הקטין הפנטגון בחצי את המשרד לרכש,‏ ומקום זאת הקיים גוף חדש:‏ תת-מזכיר ההגנה למחקר והנדסה - .Undersecretary of Defense for Research and Engineering מטרת הפיצול היא לאפשר לבעלי התפקידים בגוף החדש להקדיש יותר זמן לחדשנות במקום להתעסק במשימות רכש.‏ אנשי המשרד למחקר והנדסה יעסקו בפיתוח אבות-טיפוס,‏ ניסויים,‏ העברת טכנולוגיות,‏ פיתוח טכנולוגיות,‏ הקצאת משאבי מחקר,‏ ואיחוד מאמצי מחקר.‏ ההתפתחות המתמשכת של הטכנולוגיה הצבאית בסין:‏ גדול יותר,‏ מהיר יותר וחזק יותר QUARTZ, 19 בפברואר 2018 .8 Bigger, Faster, Stronger: China's Ever-Evolving Military Tech https://qz.com/1205789/china-military-technology לקראת השנה החדשה בסין,‏ הגיע נשיא סין Xi Jinping לאתר שיגור הלוויינים בדרום מערב אזור .Sichuan בביקור הוא שיבח והילל את ההתקדמות הטכנולוגית והמודרניזציה של הצבא.‏ האירוע שלכבודו הוא בא היה שיגור לווייני ניווט Beido 3 שמיועדים לשפר את מערכות הניווט הנמצאות בשימוש בצבא סין .)PLA( אחת המטרות היא שיפור דיוק הפגיעה במטרות אויב ‏"ברמת דיוק של מילימטרים".‏ שדרוג מערכות צבאיות בסין לא קשור רק למערכות ניווט מבוססות לוויינים.‏ בשנה שעברה הופצו ידיעות על התפתחות משמעותית במספר תחומים:‏ מטוסים ‏"חמקנים",‏ אוניות עם טכנולוגיה מתקדמת,‏ המודיעין,‏ טילי אוויר-אוויר ארוכי טווח,‏ וכן המטוס הימי הגדול בעולם,‏ ,AG600 אשר בדצמבר שעבר ביצע בהצלחה את טיסת הבכורה.‏ רבים מהפרויקטים של כולל ,AG600 ,PLA נועדו לעזור לסין להצהיר על מעמדה כמעצמה ימית.‏ זה במיוחד נכון לגבי פעילותה בים הדרומי שלה,‏ בו היא מבצרת איים קטנים ומרוחקים עם מתקנים צבאיים הכוללים מחסות לטילים,‏ למערכות חישה ומכ"ם.‏ סין גם מפתחת מתקן ניסוי לכלי רכב בלתי מאוישים,‏ הממוקם ליד עיר החוף Zhuhai ואמור להיות הגדול מסוגו בעולם.‏ בינתיים סין גם משקיעה במחקר מדעי.‏ לאחרונה קיבצה צוות של 120 מומחים בתחומים של בינה מלאכותית AI ומחשוב קוואנטי,‏ כדי להקים מרכז מחקר מתקדם אשר יתמקד בשימושים צבאיים.‏ אחד התחומים שיש בו עניין הוא שימוש בבינה מלאכותית כדי לסייע למפקדי צוללות גרעיניות בתהליכי החלטה.‏ צבא סין גם מעוניין להשתמש במחשבים קוואנטיים,‏ בעלי עוצמה גבוהה בהרבה מהמחשבים הקיימים היום,‏ כדי לפענח את צופן האויב וכדי לעקוב אחר מטרות אשר כיום לא ניתן לעקוב אחריהן מהחלל,‏ כמו לדוגמה מפציצים חמקניים הממריאים בלילה.‏ טכנולוגיה זו של חישוב קוואנטי גם יכולה להוביל לשיטות חסינות של תקשורת.‏ זו אחת הסיבות שסין עורכת ניסויים עם לוויין קוואנטי אשר שוגר לחלל באוגוסט .2016 סין נערכת סין לפתוח בשנת למחקר קוואנטי אשר ייעודו העיקרי הוא לשימושים צבאיים.‏ הישגיה של סין בתחום הטכנולוגיה הצבאית זוכים לשימת לב רבה.‏ ב-‏‎14‎ בפברואר מפקד הצי האמריקני באוקיינוס השקט,‏ אדמירל 2020 מרכז-על 2018 הזהיר ,Harry Harris את המחוקקים בארה"ב

14 שהתעצמותה המסיבית של סין עלולה בקרוב לאתגר את ארה"ב כמעט בכול תחום.‏ הוא הזכיר את השקעותיה של סין בתחום הבינה המלאכותית ובטילים שגא-קוליים .)hypersonic( האדמירל הזהיר שאם ארה"ב לא תשמור על יתרונה,‏ היא תתקשה להתמודד עם צבא סין בשדה הקרב העתידי.‏ הנה מספר דוגמאות להישגיה של סין בתחום הטכנולוגיה הצבאית:‏

April 2018
Comparai 2018