Views
6 months ago

2018

21 Singapore Airshow

21 Singapore Airshow 2018: BAE Offering Modular Bridge Systems www.shephardmedia.com/news/landwarfareintl/singapore-airshow-2018-bae-offeringmodular-bridge/ חברת BAE הציגה מערכות גישור מודולריות חדישות,‏ יבילות אוויר,‏ במסגרת התערוכה האווירית בסינגפור שנערכה בפברואר השנה.‏ המערכות,‏ שניתנות להתאמה למפתחים באורך שונה,‏ פותחו לא רק למשימות צבאיות,‏ אלא גם לסיוע בעת אסונות טבע אשר פוקדים לא אחת את אזור דרום מזרח אסיה.‏ סביר להניח שמערכות מסוג זה היו יכולות לסייע רבות – אם היו ביפן במארס – 2011 עת פקדו אותה מספר אסונות בזה אחר זה ‏)רעידת אדמה,‏ צונמי ואסון הכור בפוקושימה(‏ אשר גבו 20,000 קורבנות.‏ כך גם סופת הציקלון ‏"נרגיס"‏ במיינמאר , 2008 )140,00 הרוגים(‏ ואסונות טבע אחרים.‏ נמסר כי טאיוואן בודקת מערכת זו במסגרת המאמץ לחדש את מערכי הגישור שלה,‏ במיוחד כצעדי היערכות לאסונות אפשריים העלולים לפקוד אותה.‏ טאיוואן,‏ אשר נמצאת באזור הרה אסונות,‏ מצוידת במערכות גישור מיושנות המבוססות על 12 גשרי AVLB על טנקי מגח,‏ אשר נרכשו בשנת 1991, וכן על מספר לא ידוע של מערכות אמפיביות )3M(. מערכות אלה נשחקו במשך השנים – בעיקר בשימושים שאינם צבאיים.‏ המערכת המודולרית הינה פריקה,‏ קלת משקל , וניתנת להטסה הן במסוקים והן במטוסי הרקולס C130. יחידת הגישור יכולה לשאת טנק מערכה עיקרי,‏ ולפיכך מתאימה לשימושים צבאיים,‏ וכאמור גם כגיבוי למערכות גישור אזרחיות אשר נהרסו בשל אסונות טבע.‏ מוקדם יותר השנה פרסמה BAE שהמערכת נבדקה בסימולציה ל-‏ 22,000 מעברים של טנק 2 צ'לנג'ר וכן בבדיקות תנאי סביבה בתקנים צבאיים מחמירים.‏ כמו כן בוצעו בדיקת הטרחה למאמצי התעייפות לרכיבים שונים של הגשר.‏ מעניין לציין שהגשר מצויד בחיישנים מתקדמים אשר יכולים לשדר באמצעות BT בזמן אמת נתוני מעוותים הנמדדים במדידי עיבור במקומות שונים של המבנה בקצב של כ-‏ 100 מדידות בשנייה.‏ מודול גישור על גבי מתקן העמסה – מתקני , BAE טלפורד אנגליה מערכת זו,‏ אשר לפי BAE עשויה לתת מענה לצרכים צבאיים עד 2040 ואף יותר,‏ מוצעת כעת למשרד ההגנה הבריטי,‏ במסגרת מכרז להחלפת מערכות הגישור המיושנות ‏)אף הן של BAE – .)BR90 זאת כחלק מתוכנית TYRO של חידוש משק הגישור הצבאי הבריטי המיושן עד לשנת ; 2022 תוצאות המכרז צפויות להתפרסם במהלך .2019

22 15. פיתוח רשת אלחוטית למערכות תקשורת וניטור תת-קרקעיות מארס 2018 מאמר מדעי:‏ Tunneling and Underground Space Technology Moridi M.A. et al. )March 2018(, “Development of wireless sensor networks for underground communication and monitoring systems )the cases of underground mine environments(” Tunnelling and Underground Space Technology 73 )2018( 127138 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779817306776?via%3Dihub צוות חוקרים אוסטרלי פיתח ארכיטקטורת רשת חיישנים אלחוטית ( - wireless sensor )network WSN המבוססת על טכנולוגיית ZigBee ובדק בהצלחה את ביצועיה,‏ אלה הנשלטים ואלה התלויים בסביבה,‏ בתוך מערכת המנהרות של מכרה במערב אוסטרליה.‏ הניסוי כלל פריסת רכיבי רשת במגוון קטעי מנהור אופייניים והעברת נתוני חיישנים,‏ הודעות טקסט,‏ ושליטה ובקרה של מכשור.‏ צוות החוקרים מצא כי הטכנולוגיה מאפשרת העברת מידע בין נקודות קצה ‏)חיישנים ומערכות נשלטות(‏ אל יחידת השליטה המרכזית במרחקים של עד 360 ו-‏ ‎120‎מ׳ במקטעי מנהרה ישרים ומעוקלים,‏ בהתאמה.‏ עוד מצאו החוקרים כי השגת ביצועים אופטימליים מחייבת התאמה מיוחדת לכל מנהרה על מנת לאזן את יחס החליפין בין מספר האלמנטים ברשת,‏ המרחקים ביניהם,‏ אמינות התקשורת,‏ והעומס העצמי של הרשת.‏ חשיבות המחקר היא בעיקר בפוטנציאל השימוש בטכנולוגיה זו עבור מערכי שו״ב בפעילות תת קרקעית עוינת.‏ ‏)ראו גם ידיעה )2 לייזר לגילוי חנ"ם מנגד OPTICS.ORG, 8 בינואר 2018 .16 Block MEMS Wins $10.7M Funding for QCL-Based Explosive Detector http://optics.org/news/9/1/1 חברת Block MEMS ממסצ'וסטס,‏ ארה"ב,‏ זכתה בחוזה של 10.7 מיליון דולר מסוכנות המחקר של קהילת המודיעין )IARPA( לפיתוח שלב שני של מערכת לגילוי חנ"ם מנגד המבוססת על לייזר.‏ החוזה ניתן לה לאחר שהוכיחה יכולות גילוי של חומרי נפץ ממרחק 3 מטר בשלב הראשון של המחקר,‏ וזאת בהתבסס על טכנולוגיית .QCL )quantum cascade laser( המערכת מצליחה לגלות שרידים של חומרים כגון חומרי לחימה כימיים,‏ חומרי נפץ ותרכובות כימיות שונות הנחשבות כאיומי ייחוס.‏ זאת בהתבסס על ספקטרוסקופיה בתת-אדום של

Flyer_Alternative_TakeHome_wn03-2018
Kofferkatalog 2018
daydatecatalogue1994-2018
IUB_Viewbook_20017-2018
Maailmataju 2018