Views
5 months ago

2018

25 בחלקה

25 בחלקה הראשון של התוכנית מתכוונים לפתח אמצעי שיגור והאצה אשר יהיה מסוגל לשגר מטענים שונים למגוון טווחים.‏ אמצעי זה ישולב עם משגרים שונים וייבחן על ידי סוכנות המחקר.‏ לשלב הראשון של התוכנית יהיו שני חלקים שיתומחרו בנפרד – פיתוח אמצעי השיגור והאינטגרציה עם המשגר.‏ המפגש הראשון ידון אך ורק באמצעי השיגור ויושם דגש על הדרישה לגמישות בטווחים ולהתאמה למגוון מטענים.‏ מידע נוסף ניתן למצוא בקישור הבא:‏ www.fbo.gov/index? s=opportunity&mode=form&id=4a5beb5bfd91ef9d9fb892a42fe6bae1&tab=core&_cvie w=1 הצבא האמריקני בוחן מחדש חליפות שלד חיצוני שיקל על נשיאת ציוד כבד ELECTRONICS, 5 MILITARY & AEROSPACE בפברואר 2018 .19 Army Reaches Out to Industry for New Ideas on Exoskeletons to Help Warfighters Lift Heavy Loads www.militaryaerospace.com/articles/2018/02/exoskeletons-warfighters-heavyloads.html מרכז המחקר של צבא ארה"ב לטכנולוגיות לוחם,‏ Natick Soldier Research, Development, )NSRDEC( ,and Engineering Center פרסם קריאה להצעות קונספטואליות לחליפות שלד חיצוניות ללוחמים.‏ נשיאת מטען גדול,‏ המגביל את הניידות,‏ מגבירה את העייפות ועלולה לגרום לפגיעות מתמשכות במערכות השלד-שרירים.‏ מערכות שלד חיצוניות נתפסות כפתרון טכנולוגי אפשרי לבעיה זו.‏ על מערכות כאלה להגביר כוח ועמידה במאמץ,‏ וזאת תוך שמירה על בטיחות ומניעת פגיעה בלוחם.‏ הצבא מבקש מתעשיות וארגוני מחקר גישות חדשניות למערכות שיהיו רלוונטיות לתנועה בשטח קשה ומבצעים תנועות מורכבות מבחינה ארגונומית למשך זמן ממושך או פעמים רבות בזו אחר זו.‏ על מערכות אלה להוכיח בטיחות,‏ נוחות,‏ פשטות הפעלה,‏ והשתלבות עם לבוש הלוחם ועם ציוד משימה.‏ כמו כן עליהן להיות יעילות אנרגטית כדי לאפשר פעולה לזמן ארוך בעלות נמוכה.‏ אנשי מרכז המחקר צופים כי מערכות שונות יענו לצרכים שונים כמו לחימה,‏ תחזוקה,‏ נשיאת מטענים כבדים ומשימות מיוחדות כמו סילוק פצצות או טיפול בחומרים מסוכנים.‏ חליפה ללוחם הרגלי תאפשר ריצה או הליכה למרחקים ארוכים ותאפשר ירי,‏ תנועה ותקשורת.‏ הציפיה היא לחליפה שתאפשר ללוחם בודד לשאת משקלים של 45 עד 62 ק"ג למרחק רב בבטיחות וללא התעייפות משמעותית.‏ בלחימה עצמה הציפיה שהלוחם יוכל להשתופף,‏ לזחול ולדלג מעל מכשולים בעודו נושא מטען שמשקלו 34 עד 41 ק"ג.‏ חליפות כאלה יאפשרו ללוחם לפרוץ דלת ולהילחם בחללים מוגבלים,‏ לחפור שוחות ולהקים עמדות,‏ לשאת פצועים ולהזיז מכשולים שמשקלם 45 ק"ג ומעלה.‏ חליפות לאנשי תחזוקה ולוגיסטיקה יגבירו את הכוח לנשיאת ציוד כבד,‏ להעמסה ולפריקה.‏ חליפה כזו תאפשר לאדם בודד לשאת ציוד שהיום נדרשים לו שניים או יותר אנשים.‏ החליפה

26 תאפשר לתחזק,‏ לפרוק ולהעמיס ציוד מכלי רכב וכלי טיס.‏ הצבא מעוניין לראות הדגמות של חליפות שלד חיצוני כבר בקיץ הקרוב.‏ פתרון פשוט לניוד של מרגמה 120 מ"מ פותח באוקראינה INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW , פברואר ,2018 עמ'‏ 15 .20 Bars 8 Mortar Carrier Undertakes Acceptance Trials www.janes.com/article/76771/bars-8-mortar-carrier-undertakes-acceptance-trials The Alakran mortar is integrated into the rear of a Bars-8 vehicle for Ukraine's MMC. )Everis/NTGS( חברה אוקראינית בשיתוף עם שתי חברות ספרדיות פיתחו מרגמה 120 מ"מ מתנייעת על גבי משאית )Bars-8( 4x4. המרגמה הקלה היא מפיתוח ספרדי,‏ עם קנה אוקראיני ‏)חלק(.‏ במצב התובלתי המרגמה מאוחסנת בתוך ארגז הרכב,‏ במצב אופקי.‏ המעבר למצב הפעלה מבוצע ע"י מערכת אלקטרו-מכאנית ‏)מנוף מיוחד(‏ שמורידה את הבסיס המרובע עם המרגמה לקרקע מאחורי המשאית.‏ תוך כדקה ניתן להתחיל בירי.‏ המערכת מופעלת ע"י צוות של 3 וכוללת בקרת אש ממוחשבת.‏ התחמושת:‏ נפיץ )HE( וגם פצצות מונחות לייזר לטווח הסטטוס:‏ נערכים ניסויים לאישור המערכת באוקראינה.‏ 7,500 מ'.‏ אוויר והגנ"א SU- 57 משרד ההגנה הרוסי יחתום על חוזה לרכישת מטוסי-קרב TASS, 8 בפברואר 2018 .21 Russia’s Defense Ministry to Sign Contract for 12 Su-57 Fighter Jets http://tass.com/defense/988976

April 2018