Views
8 months ago

2018

27 לפי סגן שר

27 לפי סגן שר ההגנה הרוסי,‏ יורי בוריסוב,‏ משרד ההגנה הרוסי מתכנן לחתום על חוזה לרכישת הדור החמישי של מטוסי הקרב .Su-57 מדובר במטוסים החמקניים מהדור החמישי הראשונים שתוכננו ונבנו על-ידי רוסיה.‏ ‏"המבדקים הראשונים הסתיימו,"‏ אמר לעיתונאים.‏ ‏"השנה נחתום על חוזה למקבץ הראשון של תריסר מטוסים מסוג Su-57 עבור הכוחות המזוינים."‏ 2019. הוא הוסיף לפי בוריסוב,‏ שני המטוסים הראשונים ממקבץ זה יוכלו להיכנס לשירות ב-‏ שעשרה מתוך תריסר מטוסי הסילון שיוצרו בעבר עוברים כרגע מבחני טיסה.‏ המטוסים פותחו בתוכנית PAK-FA הרוסית,‏ על אף שהפיתוח נתקל בעיכובים ובקשיים עקב הניסיון לשפר את מנועיהם.‏ המנוע החדש,‏ המכונה ‏"מנוע שלב שני"‏ או לפני שנת 2020. כאשר נשאל לגבי ביצועי המנוע החדש של ה-‏ מבדקים.‏ ,Saturn Izdeliye 30 לא ,Su-57 ענה יגיע לייצור סדרתי סגן השר שיש עוד צורך בסדרה של מטוסי קרב מדגם SU-25 יהיו חסינים לטזק"א SPUTNIKNEWS.COM, 12 בפברואר 2018 .22 Russia's New Su-25 Jet Will Be Lmmune to MANPAD Fire – Reports https://sputniknews.com/russia/201802121061571364-jet-manpads-protection/ לפי פרסומים ברוסיה,‏ עומדים הרוסים לצייד את מטוסי סוחוי 25 הבאים ‏)מדגם )Su-25SM3 במערכת לגילוי ונטרול טזק"א ‏)טיל זעיר קרקע-אוויר(‏ ‏"אשר מבטיחה 100% הגנה לפלטפורמה עליה היא טסה".‏ המדובר במערכת בשם Vitebsk אשר מותקנת כבר על מסוקים מסוג /2624/ Mi-8 והודגמה בניסויים עם טילים חיים.‏ לטענת המפתחים,‏ מערכת זו מגלה איומים ברדיוס של כמה מאות קמ"ר,‏ וכאשר האיום משוגר היא יכולה לגרום לו להחטיא את מטרתו.‏ המערכת מסוגלת לטפל בטילים מונחי מכ"ם או תת-אדום או שילוב של שתי הטכנולוגיות.‏ בנוסף,‏ המערכת מספקת הגנת מסגרת,‏ כלומר היא יכולה להגן על כמה כלי טייס ברדיוס נתון בסביבתה.‏ ניתן לראות את המערכת בפינה השמאלית התחתונה של התמונה וכן על זנב המסוק.‏ להרחבה על המערכת ניתן לקרוא באתר

28 https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2016/04/08/russia-to-start-fitting-mi- 24-gunships-with-vitebsk-electronic-warfare-system/

ASEPA 2018