Views
6 months ago

2018

1 עורך:‏ אל"ם

1 עורך:‏ אל"ם ‏)מיל'(‏ יעקב צור עורך משנה:‏ ד"ר אהרון האופטמן כתובת המערכת:‏ לשכת ראש מפא"ת,‏ משרד הביטחון,‏ הקריה ת"א גיליון מארס 2018 פרק ארגון וכללי יבשה אוויר והגנ"א מערכות לא מאוישות ים לוויינות וחלל תקשוב,‏ מודיעין וסייבר טכנולוגיות מס'‏ ידיעות 9-1 20-10 31-21 43-32 50-44 56-51 67-57 75-68 ראו רשימת הידיעות בעמוד הבא השתתפו בהכנת הידיעות:‏ אריה צור,‏ צבי אורבך,‏ ליאור קורנבלום,‏ אהרון האופטמן,‏ חיים שוורץ,‏ יואל אבידור,‏ רון גרשון,‏ רועי צזנה,‏ מנקי איתן,‏ רונן פייטן,‏ אילן גוטמן,‏ שאול נגר,‏ מקסי בלום,‏ אבינעם ברטל,‏ יעקב צור.‏

2 רשימת הידיעות מארס ארגון וכללי 2018 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 יבשה .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 רמטכ"ל זרוע היבשה צופה ‏"זינוק קדימה"‏ בטכנולוגיות הצבאיות דארפא מקדמת חיפוש מענה ללחימה תת-קרקעית ממשל ארה"ב:‏ האינטליגנציה המלאכותית היא טכנולוגיה בעדיפות לאומית כך מתכוון הפנטגון להשקיע בבינה מלאכותית ב-‏‎2019‎ מסוק ורק"ם חדש לצבא ארה"ב,‏ וגם רפורמה בתחום הרכש על סגירת הפער בין הפנטגון לבין גורמי חדשנות טכנולוגית תקציב משרד ההגנה של ארה"ב ל-‏‎2019‎‏:‏ הגדלה ניכרת,‏ התגברות על שחיקת היתרון הטכנולוגי,‏ ויותר השקעה בחדשנות ההתפתחות המתמשכת של הטכנולוגיה הצבאית בסין:‏ גדול יותר,‏ מהיר יותר וחזק יותר עתיד המלחמות:‏ שדות הקרב משנים את אופיים חידוש לנק"ל:‏ מערכת אוטומטית לרכישת מטרה וכיוון מדויק הטנק הקוריאני המושבח ימשיך לנוע עם ממסרת מתוצרת גרמניה הטנק הרוסי T-90MS תוכנית לאיחוד של מערכות ורכיבים ברק"ם הקיים והעתידי חברת BAE מציעה מערכות גישור מודולריות פיתוח רשת אלחוטית למערכות תקשורת וניטור תת-קרקעיות לייזר לגילוי חנ"ם מנגד הצבא האמריקני בוחן לחימה בצוותא של רכב מאויש ובלתי מאויש DARPA מתחילה לפתח חימוש משוגר מהקרקע שיחדור מערכי הגנה אווירית הצבא האמריקני בוחן מחדש חליפות שלד חיצוני שיקל על נשיאת ציוד כבד פתרון פשוט לניוד של מרגמה 120 מ"מ פותח באוקראינה אוויר והגנ"א Su-57 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 משרד ההגנה הרוסי יחתום על חוזה לרכישת מטוסי-קרב מטוסי קרב מדגם Su-25 יהיו חסינים לטזק"א חילוקי דעות באשר לצורך במטוסי תקיפה קלים איך מתמודדים עם האיום הגובר של רחפנים בדארפא מפתחים מנוע משולב לפעולה מהתחום התת-קולי עד לשגא-קולי ניסוי במיירט זעיר של רקטות ופצמ"רים לוקהיד מרטין זכתה בחוזה גדול לאספקת מיירטי טילים בליסטיים מסוג THAAD ניסוי בטיל נ"מ חדיש שפותח בטורקיה טיל נ"מ רוסי חדש ומשופר ניסוי מוצלח לטילון זעיר של לוקהיד מרטין חוקרים לומדים מעור הכריש איך להפיק עילוי אווירודינמי רב יותר

Flyer_Alternative_TakeHome_wn03-2018
Kofferkatalog 2018
IUB_Viewbook_20017-2018
daydatecatalogue1994-2018