Views
6 months ago

2018

33 ניסוי מוצלח

33 ניסוי מוצלח לטילון זעיר של לוקהיד מרטין DEFENCE BLOG,2 בפברואר 2018 .30 Lockheed Martin Successfully Conducts Flight Test of Miniature Hit-to-Kill Missile http://defence-blog.com/missiles/lockheed-martin-successfully-conducts-flight-testminiature-hit-kill-missile.html לוקהיד מרטין ביצעה ניסוי שיגור מוצלח של הטיל הזעיר )MHTK( Miniature Hit-to-Kill כדי להדגים את יכולת התמרון הגבוהה של הטילון וכדי להוכיח את התצורה ואת המערכות האלקטרוניות המשותפות לשתי תצורות של הטילון – אחת עם רב"ת חצי אקטיבי והשנייה עם רב"ת אקטיבי מלא.‏ השיגור,‏ שבוצע בשדה הניסויים בווייט סנדס,‏ היה הראשון עם אלקטרוניקה משודרגת והשני עם התצורה האווירודינמית המשופרת,‏ והוא כלל מעוף מבוקר.‏ הטילון מפותח כאמצעי הגנה נגד איומי נשק תלול מסלול,‏ rocket, artillery and mortar )RAM( . הטילון מבצע יירוט והשמדה של האיום ע"י פגיעה קינטית ישירה.‏ אורכו כ -72 ס"מ ומשקלו בשיגור כ -2.2 ק"ג בלבד.‏ טכנולוגיות המזעור שבאות לידי ביטוי במערכת זו עשויות לתרום לפרויקטים נוספים כמו גם הרחבת היישומים של מיירט זעיר.‏ סרטון המראה את השיגור:‏ https://youtu.be/ANgdiqqb3q0 .31 יותר חוקרים לומדים מעור הכריש איך להפיק עילוי אווירודינמי רב ,8 ATLAS NEW פברואר 2018 Shark skin study promises lift in airplane and turbine design https://newatlas.com/shark-skin-aerodynamics/53295/ כרישים הם בין השחיינים היעילים בטבע ולכן אין זה מפתיע שיש ביכולתם ללמד אותנו עוד שיעור או שניים בהידרודינמיקה ואף באווירודינמיקה.‏ השיעור הפעם לא נוגע למבנה שלהם אלא לאופי העור.‏ עור הכריש מכוסה באלפי קשקשים זעירים בעלי צורה ייחודית המשתנה באזורים שונים של הגוף.‏ צוות משותף של ביולוגים ומהנדסים מהאוניברסיטאות של הרווארד ודרום קליפורניה חקרו את מבנה הקשקשים האלה כדי ללמוד את משמעותם ליעילות השחייה של הכריש.‏

34 מחקרים שנעשו בעבר בחנו האם מבנה קשקשים אלה,‏ הדומים בצורתם במידת מה לשיניים אנושיות,‏ תורם להקטנת הגרר.‏ אך עתה מסיקים החוקרים כי הם גם תורמים להגברת העילוי.‏ החוקרים התמקדו בכריש מסוג מאקו קצר הסנפיר,‏ שהוא הכריש המהיר ביותר.‏ הם חקרו את מבנה הקשקשים באמצעות מקרו CT ושחזרו את המבנה באמצעות הדפסת תלת ממד על משטחים אווירודינמיים ששימשו לניסויים במיכל זרימת מים.‏ עשרים תצורות שונות של קשקשים בגדלים ובסידורים שונים שימשו בניסויים.‏ החוקרים גילו כי הקשקשים מעוררים מערבולות זעירות התורמות להגברת העילוי עד )!( 323% ביחס למשטח ללא קשקשים.‏ החוקרים מעריכים כי תכן של משטחי עילוי,‏ שיקבל השראה מעור הכריש,‏ ישפר משמעותית ביצועים של כלי טייס מאוישים ובלתי מאוישים וגם של טורבינות רוח להפקת חשמל.‏ מערכות לא מאוישות אתגרים גדולים ברובוטיקה ROBOTICS, 31 SCIENCE בינואר 2018 .32 The Grand Challenges of Science Robotics http://robotics.sciencemag.org/content/3/14/eaar7650.full כתב העת המדעי ,Science Robotics שהתחיל לצאת לאור לפני כשנה,‏ פרסם רשימה של אתגרים גדולים של תחום הרובוטיקה לקראת סמך סקר מקוון:‏ 10 – 5 10 השנים הקרובות.‏ הרשימה הורכבה על

April 2018
Comparai 2018